Турин: Vittorio - D'Azeglio

Турин

Турин: vista verso sud

Турин

Турин: Ponte Regina Margherita

Турин

Турин: Rondò della Forca

Турин

Турин: Rondò della Forca

Турин

Турин: Rondò della Forca

Турин

Турин: Turati - Sommeiller

Турин

Турин: Turati - Sommeiller

Турин

Турин: Turati - Sommeiller

Турин

Турин: C.so Moncalieri - Ponte Isabella

Турин

Турин: C.so Moncalieri - Ponte Isabella

Турин

Турин: C.so Moncalieri - Ponte Isabella

Турин