65.61°С 37.62°З

65.61°С 37.62°З
6.7.
7 °C
3 °C
2м/с
5м/с
55% rh
Чт
7.7.
7 °C
5 °C
1м/с
4м/с
58% rh