70.87°С 29.03°В

70.87°С 29.03°В
6.7.
20 °C
10 °C
6м/с
11м/с
61% rh
Чт
7.7.
13 °C
10 °C
5м/с
7м/с
60% rh