meteoblue podporuje mladé talenty

V uplynulých týždňoch navštívilo meteoblue niekoľko školských tried a my sme pre nich zorganizovali niekoľko workshopov, aby sa oboznámili s modelovaním počasia, využívaním meteorologických služieb a zmenou klímy.

meteoblue vzniklo na univerzite v Bazileji, kde boli vypočítané naše prvé predpovede počasia a rýchlo si získali popularitu. V roku 2006 bola meteoblue založená ako spoločnosť s cieľom zabezpečiť spoľahlivé prevádzkové predpovede a lepšie služby pre priemysel. Naším trvalým záväzkom je niečo vrátiť, poskytovať meteorologické vzdelávanie a ponúkať rôzne študijné a vzdelávacie programy v oblasti meteorológie, IT a podnikania. Preto udržiavame úzke vzťahy s okolitými univerzitami a školami.

Nedávno nás navštívilo niekoľko školských tried a ponúkli sme rôzne workshopy, aby sme zabezpečili záujem a nadšenie mladých talentov pre meteorológiu. Študenti sa dozvedeli o histórii, základoch a obmedzeniach modelovania počasia. Okrem toho sme im vysvetlili a spoločne rozpracovali, ako údaje o počasí vytvárajú hodnotu pre rôzne odvetvia a ich význam v príslušných hodnotových reťazcoch. Keďže existuje veľmi veľa aplikácií, bola to niekedy výzva, ktorú naši študenti a školitelia spoločne zvládli a prispeli k pochopeniu rastúceho významu meteorologických služieb v rôznych odvetviach.

Poskytli sme im aj niekoľko informácií o našom projekte mestskej klímy a ukázali im jednu z našich meteorologických staníc v Bazileji, ktorá je súčasťou našej meracej siete.

Sme vďační, že sa všetci študenti zapojili a teraz lepšie chápu význam a užitočnosť údajov o počasí a klimatických zmenách a ich dopadoch.

Napísať komentár

Na komentovanie článkov potrebujete mať meteoblue účet
Späť nahor