meteoblue podporuje SmartAgriHubs

Od roku 2018 je meteoblue súčasťou projektu EÚ SmartAgriHubs zameraného na digitálnu transformáciu európskeho agropotravinárskeho sektora. Záverečný mítink sa uskutočnil koncom septembra 2022 v portugalskom Lisabone.

V rámci projektu EÚ SmartAgriHubs bola vybudovaná sieť digitálnych inovačných centier s cieľom pokročiť v digitálnej transformácii európskeho agropotravinárskeho sektora pod vedením Univerzity Wageningen. Sieť SmartAgriHubs sa začala v roku 2018 s viac ako 100 partnermi a dnes má viac ako 300 centier.

Záverečné podujatie projektu sa uskutočnilo 26. - 28. septembra v Lisabone. Prvý deň sa stretli členovia projektu; druhý a tretí deň boli koncipované ako "Synergy Days" medzi SmartAgriHubs a súvisiacimi projektmi EÚ. Rovnaký formát sa použil už na začiatku projektu. Rýchlo sa tak vytvorili intenzívne siete a úspešné projekty, napr. využitie štandardných služieb meteoblue v novom produkte - platforme pre inovatívne technológie pre poľnohospodársky priemysel. Tieto služby boli následne rozšírené o "virtuálnu meteorologickú stanicu" a spoločne predstavené poľnohospodárom. Naopak, naše údaje o počasí s najvyššou presnosťou sa priebežne ukladajú s cieľom vytvoriť časový rad historických údajov o počasí bez inštalácie fyzickej meteorologickej stanice.

Počas projektu sa namiesto osobných stretnutí organizovali hackathony kvôli pandémii Covid-19. Spoločnosť meteoblue poskytla projektu SmartAgriHub v Lotyšsku poradenstvo, data a diagramy. Realizátori projektu zistili, že automatizované služby meteoblue, ako je hodnotenie klimatických rizík a rizika počasia pre plodiny, sa ľahko integrujú a videli niekoľko rôznych prípadov využitia našich údajov pre nové inovatívne aplikácie v poľnohospodárstve.

Záverečné podujatie umožnilo partnerom projektu SmartAgriHubs podeliť sa o aktuálne výsledky a nájsť budúce príležitosti. SmartAgriHubs vzbudil záujem o jeho replikáciu zo strany afrických krajín, Svetovej banky a ďalších krajín a organizácií, medzi ktorými sa okrem iných zdrojov nachádza aj meteoblue.

Sme radi, že sme mohli prispieť k takémuto inovatívnemu projektu EÚ a tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce na vedeckých projektoch.

Tento projekt bol financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe grantovej dohody č. 818182.

Napísať komentár

Na komentovanie článkov potrebujete mať meteoblue účet
Späť nahor