Európska meteorologická spoločnosť sa zaoberá suchom

Na zasadnutí Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS) v Bratislave, ktoré sa konalo od 3. do 8. septembra 2023, sa diskutovalo na tému “Európa a sucho”. meteoblue prispelo výsledkami výskumu a riešeniami.

Spoločnosť meteoblue sa už šiesty rok zúčastnila na výročnom zasadnutí Európskej meteorologickej spoločnosti, tentoraz v krásnom meste Bratislava na Slovensku. Témou konferencií bolo "Európa a suchá: Hydrometeorologické procesy, predpovede a pripravenosť". Diskutovalo sa o rôznych témach súvisiacich so suchom, pričom sa skúmali meteorologické merania, predpovede a výskum klímy - od atmosféry a veľkých regiónov až po prírodné, vidiecke a mestské prostredie a podpovrchové procesy.

meteoblue prispelo 5 prezentáciami a 3 postermi, ktoré sa týkali tém presnosti predpovedí počasia, detekcie a merania mestských tepelných ostrovov, prípadov využitia mestských meraní, energetickej meteorológie, komunikácie a služieb v oblasti zmeny klímy.

Na našich prednáškach a posterových sekciách sme zaznamenali veľmi dobrú účasť s intenzívnymi diskusiami, čo svedčí o vysokom záujme, ktorý viedol k mnohým následným akciám. Záujem bol najmä o naše klimatické služby, hodnotenie klimatických rizík, energetickú meteorológiu a presnosť predpovedí.

Tešíme sa na ďalšiu pomoc pri riadení vplyvu počasia a klímy na našich používateľov, zákazníkov a zainteresované strany a oceňujeme prehĺbenie našej spolupráce a výmeny.

Napísať komentár

Na komentovanie článkov potrebujete mať meteoblue účet
Späť nahor