8 °C
7 km/h
5. 12.
(°C)
10°
10°
10°
(°C)
JV
JV
JV
JV
JV
JV
JV
(km/h)
8-21
8-18
8-18
8-16
8-18
8-19
8-19
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite and rain images for 42.65°S 23.38°V

  • Zrážky:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Značka polohy je umiestnená na42.65°S 23.38°V.

Animácia zobrazuje oblačnosť pozorovanú satelitom. Vysoké oblaky a oblaky s vertikálnym rozvojom sú zobrazené bielo, nízke oblaky a hmla sivo. Táto mapa používa infračervenú satelitnú telemetriu pre výpočet teploty oblakov. Nízke oblaky a hmla sú ťažko rozoznateľné od pozemných teplôt a môžu byť preto nepresné.
Meteosat satelitné snímky pre Európu sú aktualizované v reálnom čase každých 5 minút. Zrážky sú odhadované na základe radara a satelitov. V noci sú odhady zrážok zo satelitov menej presné než počas dňa. Oranžové krížiky označujú miesta, kde bol zaznamenaný blesk (za Európa).
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. Údaje o bleskoch poskytuje nowcast.