10 °C
28 km/h
29. 11.
(°C)
10°
10°
10°
11°
11°
12°
12°
(°C)
VSV
VSV
VSV
VSV
VSV
SV
SV
(km/h)
14-19
14-20
15-21
15-20
15-22
14-22
14-21
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
1
1
2
1
1

Current satellite and rain images for 44.1°S 15.3°V

  • Zrážky:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Značka polohy je umiestnená na44.1°S 15.3°V.

Animácia zobrazuje oblačnosť pozorovanú satelitom. Vysoké oblaky a oblaky s vertikálnym rozvojom sú zobrazené bielo, nízke oblaky a hmla sivo. Táto mapa používa infračervenú satelitnú telemetriu pre výpočet teploty oblakov. Nízke oblaky a hmla sú ťažko rozoznateľné od pozemných teplôt a môžu byť preto nepresné.
Meteosat satelitné snímky pre Európu sú aktualizované v reálnom čase každých 5 minút. Zrážky sú odhadované na základe radara a satelitov. V noci sú odhady zrážok zo satelitov menej presné než počas dňa. Oranžové krížiky označujú miesta, kde bol zaznamenaný blesk (za Európa).
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. Údaje o bleskoch poskytuje nowcast.