27 °C
7 km/h
3. 4.
(°C)
20°
26°
27°
28°
29°
29°
30°
(°C)
22°
31°
32°
33°
32°
34°
36°
JZ
JJZ
JJZ
JJZ
J
J
J
(km/h)
4-9
5-11
7-13
8-16
9-18
10-19
11-21
(mm)
0
0
3
0
3
0
3
(%)
36
35
54
46
54
46
64

Current satellite images for Mombasa, Keňa

Značka polohy je umiestnená naMombasa.

Animácia zobrazuje oblačnosť pozorovanú satelitom. Vysoké oblaky a oblaky s vertikálnym rozvojom sú zobrazené bielo, nízke oblaky a hmla sivo. Táto mapa používa infračervenú satelitnú telemetriu pre výpočet teploty oblakov. Nízke oblaky a hmla sú ťažko rozoznateľné od pozemných teplôt a môžu byť preto nepresné.
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. / Copyright 2020 meteoblue