31 °C
14 km/h
7. 7.
(°C)
29°
30°
31°
32°
33°
34°
34°
(°C)
30°
32°
33°
34°
35°
35°
35°
SV
VSV
VSV
VSV
VSV
VSV
VSV
(km/h)
8-18
9-22
9-24
8-24
7-23
7-19
6-18
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
11
22
11

Current satellite images for Peking, Čína

Značka polohy je umiestnená naPeking.

Animácia zobrazuje oblačnosť pozorovanú satelitom. Vysoké oblaky a oblaky s vertikálnym rozvojom sú zobrazené bielo, nízke oblaky a hmla sivo. Táto mapa používa infračervenú satelitnú telemetriu pre výpočet teploty oblakov. Nízke oblaky a hmla sú ťažko rozoznateľné od pozemných teplôt a môžu byť preto nepresné.