30 °C
22 km/h
20. 9.
(°C)
30°
30°
29°
28°
26°
23°
21°
(°C)
24°
24°
23°
23°
21°
20°
19°
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SSZ
(km/h)
27-49
26-49
25-47
22-44
15-35
10-27
7-21
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
10
10
9

Current satellite images for Vereeniging, Južná Afrika

  • Zrážky:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Značka polohy je umiestnená naVereeniging.

Animácia zobrazuje oblačnosť pozorovanú satelitom. Vysoké oblaky a oblaky s vertikálnym rozvojom sú zobrazené bielo, nízke oblaky a hmla sivo. Táto mapa používa infračervenú satelitnú telemetriu pre výpočet teploty oblakov. Nízke oblaky a hmla sú ťažko rozoznateľné od pozemných teplôt a môžu byť preto nepresné.
Zrážky sú odhadované na základe radara a satelitov. V noci sú odhady zrážok zo satelitov menej presné než počas dňa. Oranžové krížiky označujú miesta, kde bol zaznamenaný blesk (za Európa).
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. Údaje o bleskoch poskytuje nowcast.