15 °C
4 km/h
21. 10.
(°C)
18°
16°
14°
13°
12°
12°
12°
(°C)
18°
16°
13°
13°
12°
11°
11°
SSV
SSV
SV
SV
SV
SSV
SSV
(km/h)
13-22
11-22
8-18
7-18
7-14
5-11
5-10
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite and rain images for Yuvacık, Turecko

  • Zrážky:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Značka polohy je umiestnená naYuvacık.

Animácia zobrazuje oblačnosť pozorovanú satelitom. Vysoké oblaky a oblaky s vertikálnym rozvojom sú zobrazené bielo, nízke oblaky a hmla sivo. Táto mapa používa infračervenú satelitnú telemetriu pre výpočet teploty oblakov. Nízke oblaky a hmla sú ťažko rozoznateľné od pozemných teplôt a môžu byť preto nepresné.
Meteosat satelitné snímky pre Európu sú aktualizované v reálnom čase každých 5 minút. Zrážky sú odhadované na základe radara a satelitov. V noci sú odhady zrážok zo satelitov menej presné než počas dňa. Oranžové krížiky označujú miesta, kde bol zaznamenaný blesk (za Európa).
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. Údaje o bleskoch poskytuje nowcast.