Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

>40 rokov hodinových údajov o počasí s history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Meiringen so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Meiringen ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+

Klimatické predpovede sú na účely hodnotenia obmedzené na lokalitu Bazilej. Diagram je k dispozícii pre každú lokalitu na celom svete a možno ho aktivovať pomocou history+.

premenné

Agregácia času

Vyberte parameter

Vzor

Predpoveď klímy

Diagram klimatickej predpovede zobrazuje vývoj teploty vzduchu, zrážok a štandardizovaných klimatických indexov pre rôzne emisné scenáre použité v správe IPCC do konca storočia.

Four different time periods (Reference period 1979 - 2019, and periods 2020 - 2049, 2045 - 2074 and 2070 - 2099) are shown in the diagram for four different emission scenarios (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5). Yearly and monthly time aggregations can be chosen in the interface. The diagram consists of several different boxplots, which represent the possible range of the values of each parameter. In this diagram the interannual variability is represented by the spread of the boxplots.

Boxplot je štandardizovaný spôsob zobrazenia rozloženia údajov na základe piatich štandardizovaných čísel (minimum, prvý kvartil, medián, tretí kvartil a maximum)

  • Medián (50. percentil) predstavuje čierna horizontálna čiara v každom rámčeku.
  • Prvý (25. percentil) a tretí (75. percentil) kvartil predstavuje samotný rámček.
  • Minimum (0. percentil) a maximum (100. percentil) predstavujú najnižší a najvyšší údajový bod bez odľahlých hodnôt a sú zobrazené ako fúzy nad a pod rámčekom.
  • Odľahlé hodnoty sa zobrazujú samostatne ako otvorené kruhy.

  • Ako by sa mali diagramy interpretovať?

    The number of tropical nights in Basel for the RCP8.5 scenario (worst case scenario) for the time period 2070 - 2099 is on average 35 per year (median value). Therefore, the probability to reach 35 and more tropical nights per year is 50% for the specific scenario and time period. The probability to reach 41 tropical nights per year in Basel for the time period 2070 - 2099 is 25%, as the third quartile (upper end of the box) has a value of 41. The minimum value of the box plot is 13, which means that the probability to have less than 13 tropical nights per year is almost zero.

    Späť nahor