Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

>40 rokov hodinových údajov o počasí s history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Holly Springs so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Holly Springs ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+


Vyhodnotenie historického prehľadu počasia je obmedzené na uplynulé 2 týždne.
Pre neobmedzený prístup začínajúci od roku 1979 musí byť táto lokalita aktivovaná v rámci služby history+.

Výber dátumu

Všetky hodnoty v časovom rozsahu sa agregujú a zobrazia. Môžete ľahko porovnávať rôzne ročné obdobia alebo vytvárať grafy s vysokým rozlíšením s viac ako 40 rokmi údajov.

lokality history+ (0/0)
Tu môžu zákazníci s history+ vidieť svoje aktivované miesta. Prístup je platný 1 rok. Bazilej je dostupný na bezplatné ohodnotenie.

Polohy

Vaše aktivované miesta sú uvedené tu. Kliknutím na názov môžete prepnúť na iné miesto alebo porovnať údaje s aktuálnym miestom zaškrtnutím políčka.

Nastavenia

Histogram

Tento histogram zobrazuje výskyt hodnôt alebo tried hodnôt v danom časovom rozsahu.

Teplota & Tlak

Zrážky

Vietor

Žiarenie

Nastavenia

Šírka histogramu

Klasifikácia hodnôt. Rozlíšenie hodnoty 5 kategorizuje údaje v krokoch po 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Rozdelenie

Teplota

Jednotky

Späť nahor