Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

40 years of hourly weather data with history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Spjelkavik so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Spjelkavik ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+


Vyhodnotenie historického prehľadu počasia je obmedzené na uplynulé 2 týždne.
Pre neobmedzený prístup začínajúci od roku 1985 musí byť táto lokalita aktivovaná v rámci služby history+.

Datepicker

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with more than 40 years of data.

lokality history+ (0/0)
Tu môžu zákazníci s history+ vidieť svoje aktivované miesta. Prístup je platný 1 rok. Bazilej je dostupný na bezplatné ohodnotenie.

Locations

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Nastavenia

Histogram

This histogram displays the occurrences of values or value classes in a given time range.

Nastavenia

Šírka histogramu

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Rozdelenie

Teplota

Jednotky