Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

40 years of hourly weather data with history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Kingston upon Hull so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Kingston upon Hull ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+


Vyhodnotenie historického prehľadu počasia je obmedzené na uplynulé 2 týždne.
Pre neobmedzený prístup začínajúci od roku 1979 musí byť táto lokalita aktivovaná v rámci služby history+.

Dates

Všetky hodnoty v časovom rozsahu sa agregujú a zobrazia. Môžete ľahko porovnávať rôzne ročné obdobia alebo vytvárať grafy s vysokým rozlíšením s viac ako 40 rokmi údajov.

lokality history+ (0/0)
Tu môžu zákazníci s history+ vidieť svoje aktivované miesta. Prístup je platný 1 rok. Bazilej je dostupný na bezplatné ohodnotenie.

Polohy

Vaše aktivované miesta sú uvedené tu. Kliknutím na názov môžete prepnúť na iné miesto alebo porovnať údaje s aktuálnym miestom zaškrtnutím políčka.

Nastavenia

Veterná ružica

This wind rose displays the distribution where the wind is coming from and with which intensity.

Nastavenia

Stupeň Rozlíšenie

Direction resolution

Rýchlosť Rozlíšenie

Klasifikácia hodnôt. Rozlíšenie hodnoty 5 kategorizuje údaje v krokoch po 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Jednotky