Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

30-ročné hodinové údaje o počasí so službou history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Telgárt so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Telgárt ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+


Vyhodnotenie historického prehľadu počasia je obmedzené na uplynulé 2 týždne.
Pre neobmedzený prístup začínajúci od roku 1985 musí byť táto lokalita aktivovaná v rámci služby history+.

Dates

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with 30 years of data.

lokality history+ (0/0)

Tu môžu zákazníci s history+ vidieť svoje aktivované miesta. Prístup je platný 1 rok. Bazilej je dostupný na bezplatné ohodnotenie.

Locations

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Nastavenia

Wind rose

This wind rose displays the distribution where the wind is coming from and with which intensity.

Nastavenia

Stupeň Rozlíšenie

Direction resolution

Rýchlosť Rozlíšenie

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Jednotky