Nájdite najlepšie počasie v okolí zvoleného miesta s where2go. Aktuálne sa zobrazuje okolie lokality Bazilej s najdlhším trvaním slnečného svitu a najnižšou pravdepodobnosťou výskytu zrážok.

Raining for a day

Raining for a day

Our new radar function shows up to 24 hours of precipitation radar and satellite in 15 minute steps - worldwide, seamless, animated ... unique precision now for everyone.