Nájdite najlepšie počasie v okolí zvoleného miesta s where2go. Aktuálne sa zobrazuje okolie lokality Ollon s najdlhším trvaním slnečného svitu a najnižšou pravdepodobnosťou výskytu zrážok.

Tracking flood events

Tracking flood events

Heavy rainfall has plunged parts of Middle Europe under water. Measurements on site are important for recording such extreme events. Our urban climate measuring network measures the precipitation in Zurich and shows major differences.