Weather Warnings go global

Weather Warnings go global

Weather Warnings from National Weather Services are now available on our front page for more than 100 countries worldwide. They provide a quick overview of 15 categories of natural risk, and of the official Weather Alarm Status at the selected location.

meteoblue
Porovnajte naše predpovede s pozorovanými údajmi za posledné dni s naším krátkodobým overením pre lokalitu Le Rivet.

Porovnanie modelov počasia pre Le Rivet

 • Každému modelu je priradená jedna farba, ktorá sa používa vo všetkých diagramoch. Legenda vedľa diagramu obsahuje zoznam s názvami modelov a odpovedajúcimi farbami.
 • Prvý diagram ukazuje predpokladané teploty pre každý model. Čas od východu do západu slnka je uvedený svetložlto. Prerušovaná čiara predstavuje priemer všetkých modelov.
 • Druhý diagram zobrazuje množstvo zrážok: Modré stĺpce označujú zrážky nahromadené v priebehu jednej hodiny. Stĺpce sú tým tmavšie, čím viac modelov predpovedá zrážky.
 • Ikony počasia sa používajú k zobrazeniu predpokladaných poveternostných podmienok v treťom diagrame. Pozadie je svetlomodré pre jasnú oblohu, svetlošedé pre miernu oblačnosť a tmavošedé pre ťažké mraky.

Zobrazené parametre sú v priamych modelových výstupov a nie sú špecifikované pre konkrétnu nadmorskú výšku a polohu vybraného miesta.

Väčšinou sú predpovede presné, niekedy menej presné a občas sú úplne nesprávne. Bolo by skvelé vedieť dopredu, či bude predpoveď správna, ale ako? Všetky predpovede počasia sú vypočítané podľa počítačových modelov a tie sa niekedy výrazne líšia, čo spôsobuje neistotu a ťažkosti presného určenia predpovede počasia. V takýchto prípadoch je pravdepodobné, že sa prognóza počasia bude meniť každý deň. Náš Multi-modelový diagram ukazuje predpoveď počasia viacerých modelov z meteoblue a ďalších, väčšinou národných meteorologických agentúr. Všeobecne platí, že neistota predpovede sa zvyšuje s rozdielmi medzi modelmi.

Čo robiť, keď je predpoveď neistá?

 1. Ku každému svojmu rozhodnutiu vytvorte alternatívy, ktoré môžete vykonať v každom možnom počasiu.
 2. Častejšie kontrolujte aktualizáciu predpovedi.
 3. Častejšie kontrolujte priebeh aktuálneho počasia.
 4. Pokiaľ sú vaše aktivity silne závislé na počasiu, odložte ich na neskôr.

Obmedzenia predpovede

 • Búrky: Presné miesto a čas búrok je takmer nemožné predpovedať a s nimi spojené množstvo zrážok alebo krupobitie sa môže výrazne líšiť.
 • Stratusové oblaky: Hmla a nízke mraky sú často neviditeľné pre väčšinu modelov a satelitov a preto sa modely ako také môžu zhodovať napriek neistote. V dôsledku toho môžu modely nadhodnotiť slnečné podmienky v oblastiach náchylných k hmle.
 • Topografia: Komplexný horský terén je veľmi náročný pre určenie predpovede počasia. Nízke mraky a zrážky sa tam môžu vyvíjať rýchlo bez toho, aby boli zaznamenané, a teda nemôžu byť dostatočne zohľadnené v modele počasia.

Tieto vývoje počasia sú ťažko predvídateľné a môžu sa líšiť v mieste a čase, alebo sú zavislé na miestnom teréne. I keď v mieste predpovede nedôjde k zrážkam, može pršať len niekoľko kilometrov odtiaľ. Studený front by mohol prísť o niekoľko hodín neskôr, alebo sa búrky môžu, ale nemusia, vyvinúť. Tieto podmienky sú náchylné na chyby a malo by sa s nimi zaobchádzať opatrne. V niektorých prípadoch dokonca ani rôzne modely nemusia zaznamenať takéto podmienky.

Modely počasia

Modely počasia simulujú fyzikálne procesy. Model počasia rozdeľuje svet alebo oblasť na malé "bunky mriežky". Každá bunka je asi 4 km až 40 km široká a 100m až 2 km vysoká. Naše modely obsahujú 60 atmosférických vrstiev a siahajú vysoko do stratosféry na 10 až 25 hPa (nadmorská výška 60 km). Počasie je simulované riešením zložitých matematických rovníc medzi všetkými bunkami mriežky každých pár sekúnd a parametre, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo oblačnosť, sú uložené pre každú hodinu.

meteoblue operuje veľké množstvo meteorologických modelov a integruje prístupné údaje z rôznych zdrojov. Všetky meteoblue modely sú počítané dvakrát denne na vyhradenom vysoko výkonnom klastre.

Model Oblasť Rozlíšenie Posledná aktualizácia Zdroj

Skupina modelov NEMS:Zlepšení nástupcovia NMM (v prevádzke od roku 2013). NEMS je mnoho-stupnicový model (používa sa od globálnych až po lokálne domény) a výrazne zlepšuje predpoveď zrážok a vývoj oblakov.

NEMS4 Stredná Európa 4 km 72 h 07:35 CET meteoblue
NEMS12 Európa 12 km 180 h 08:06 CET meteoblue
NEMS2-12 Európa 12 km 168 h 10:42 CET meteoblue
NEMS-8 Stredná Amerika 12 km 180 h 10:49 CET meteoblue
NEMS12 India 12 km 180 h 09:11 CET meteoblue
NEMS10 Južná Amerika 10 km 180 h 10:05 CET meteoblue
NEMS10 Južná Afrika 10 km 180 h 09:40 CET meteoblue
NEMS8 Nový Zéland 8 km 180 h 08:30 CET meteoblue
NEMS8 Japonsko a Východná Ázia 8 km 180 h 08:08 CET meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 06:15 CET meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 11:45 CET meteoblue

Skupina modelov NMM:prvý model počasia z meteoblue (v prevádzke od roku 2007). NMM je regionálny model počasia vysoko optimalizovaný pre zložitý terén.

NMM4 Stredná Európa 4 km km 72 h 06:40 CET meteoblue
NMM12 Európa 12 km km 180 h 07:49 CET meteoblue
NMM18 Južná Amerika 18 km km 180 h 09:51 CET meteoblue
NMM18 Južná Afrika 18 km km 180 h 08:18 CET meteoblue
NMM18 Juhovýchodná Ázia 18 km km 180 h 08:47 CET meteoblue

Domény tretích strán: Ako sú videné na väčšine iných webových stránkach

GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 05:31 CET NOAA NCEP
GFS40 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 05:45 CET NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 11:10 CET NOAA NCEP
NAM3 Severná Amerika 3 km 60 h 04:28 CET NOAA NCEP
NAM5 Severná Amerika 5 km 60 h 06:17 CET NOAA NCEP
NAM12 Severná Amerika 12 km 84 h (@ 3 h) 04:39 CET NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 12:26 CET NOAA NCEP
ICON7 Európa 7 km 120 h (@ 3 h) 05:28 CET Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 07:24 CET Deutscher Wetterdienst
ICON2 Nemecko a Alpy 2.2 km 48 h 12:42 CET Deutscher Wetterdienst
GEM2 Severná Amerika 2.5 km 48 h 07:19 CET Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 07:14 CET Environment Canada
AROME2 Francúzsko 2 km 36 h 06:12 CET METEO FRANCE
ARPEGE11 Európa 11 km 96 h 08:12 CET METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 06:08 CET METEO FRANCE
HRMN5 Stredná Európa 5 km 48 h 12:21 CET KNMI
HIRLAM11 Európa 11 km 48 h 19:31 CET KNMI
HIRLAM7 Európa 7 km 54 h 07:25 CET Finnish Meteorological Institute
UKMO-17 Global 17 km 144 h (@ 3 h) 06:18 CET UK MET OFFICE

Celosvetové pokrytie

meteoblue domain overview meteoblue modely počasia pokrývajú väčšinu obývaných oblastí vo vysokom rozlíšení (3-10km) a celosvetovo v strednom rozlíšení (30km). Mapa na boku zobrazuje NMM modely ako červené a NEMS modely ako čierne štvorčeky. Pre určenie jedinej predpovedi sa vyhodnocujú a kombinujú mnohopočetné modely počasia, štatistická analýza, merania, radarová a satelitná telemetria. Tým je možné vygenerovať najpravdepodobnejšiu predpoveď počasia pre ľubovoľné miesto na Zemi.