We respect your privacy.

Privacy: yes! Why then Cookies? Simply, because they help personalise our services for you, by

  • reducing necessary clicks
  • showing only what you want
  • offering only tailored advertising
  • helping us to finance a high quality free-of-charge precision weather service.

Click "Accept and continue" to accept all cookies, or click below, to change your cookie settings.
You can change or revoke your consent at any time. Further information.

Nastavenia
Porovnajte naše predpovede s pozorovanými údajmi za posledné dni s naším krátkodobým overením pre Fairfield.

Porovnanie modelov počasia pre Fairfield

Modré čiary korešpondujú s predpoveďami, ktoré boli prepočítané rôznymi modelmi počasia s vysokým rozlíšením. Taktiež sú zobrazení členovia tradičnej skupinovej prognózy, v rámci ktorej je ten istý model počasia (GFS) prepočítaný niekoľkokrát s mierne odlišnými počiatočnými podmienkami, aby boli zobrazené nepravidelnosti v pozorovaniach, ktoré sa vyžadujú pre spustenie modelu počasia. GFS členovia boli zmenšení a výchylky upravené tak, aby zodpovedali miestnym poveternostným podmienkam, údaje z modelov s vysokým rozlíšením sú nedotknuté.

  • Na vrchnom grafe je teplotná predpoveď pre Fairfield zobrazená použitím bledomodrej farby pre rôzne modely s vysokým rozlíšením a červenej pre GFS skupinové členy. Čierna čiara reprezentuje priemer všetkých predpovedí a prerušovaná čiara kombinovanú predpoveď meteoblue tak ako je zobrazená v našich predpovediach počasia.
  • Druhý graf zobrazuje predpoveď akumulovaných zrážok, čiže celkové množstvo, ktoré spadne oddnes až do dátumu zobrazeného na časovej. Fialová farba indikuje časy, v ktorých zrážky padajú.
  • Tretí graf je predpoveď oblačnosti v percentách, kde je bledomodrá farba použitá pre modely počasia s vysokým rozlíšením a zelená pre GFS skupinových členov.
  • Štvrtý graf indikuje veternú predpoveď tak, ako je prepočítaná modelmi s vysokým rozlíšením (bledomodrá) a skupinovou predpoveďou (zelená). Taktiež je zobrazený súhrn smeru vetra vo forme veternej ružice. Väčšie segmenty indikujú, že tento smer vetra je pravdepodobnejší a častejší v priebehu dňa než smery vetra s menšími segmentami. Ak sú dominantné dva protiľahlé smery, často to znamená, že ide o termálnu cirkuláciu vzduchu, kde vietor počas dňa fúka z iného smeru ako počas noci.

Prečo zobrazujeme tradičnú skupinovú predpoveď a zároveň multimodelovú predpoveď?

Tradičná skupina (napr. GFS) prepočítaná s tým istým predpovedným modelom často podceňuje nepravidelnosti v počasí počas prvých 3 až 5 dní a teda preceňuje dôveru v predpoveď. Navyše, tradičná skupina sa spúšťa pri oveľa menšom rozlíšení a teda zanedbáva niektoré z miestnych poveternostných fenoménov, ktoré môžu byť zobrazené v modeloch s vysokým rozlíšením. Je veľmi dôležité pamätať, že všetci členovia tradičnej skupiny majú rovnakú pravdepodobnosť pravdivosti (neexistuje spôsob, ako dopredu povedať, ktorý bude lepší). Toto je v kontraste s modelmi s vysokým rozlíšením, kde niektoré dodajú lepšie predpovede než iné, v závislosti na polohe a poveternostných podmienkach.


Modely počasia

Modely počasia simulujú fyzikálne procesy. Model počasia rozdeľuje svet alebo oblasť na malé "bunky mriežky". Každá bunka je asi 4 km až 40 km široká a 100m až 2 km vysoká. Naše modely obsahujú 60 atmosférických vrstiev a siahajú vysoko do stratosféry na 10 až 25 hPa (nadmorská výška 60 km). Počasie je simulované riešením zložitých matematických rovníc medzi všetkými bunkami mriežky každých pár sekúnd a parametre, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo oblačnosť, sú uložené pre každú hodinu.

meteoblue operuje veľké množstvo meteorologických modelov a integruje prístupné údaje z rôznych zdrojov. Všetky meteoblue modely sú počítané dvakrát denne na vyhradenom vysoko výkonnom klastre.

Model Oblasť Rozlíšenie Posledná aktualizácia Zdroj

Skupina modelov NEMS:Zlepšení nástupcovia NMM (v prevádzke od roku 2013). NEMS je mnoho-stupnicový model (používa sa od globálnych až po lokálne domény) a výrazne zlepšuje predpoveď zrážok a vývoj oblakov.

NEMS4 Stredná Európa 4 km 72 h 14:40 EDT meteoblue
NEMS12 Európa 12 km 180 h 15:17 EDT meteoblue
NEMS2-12 Európa 12 km 168 h 18:11 EDT meteoblue
NEMS-8 Stredná Amerika 12 km 180 h 18:00 EDT meteoblue
NEMS12 India 12 km 180 h 16:27 EDT meteoblue
NEMS10 Južná Amerika 10 km 180 h 17:30 EDT meteoblue
NEMS10 South Africa 10 km 180 h 16:49 EDT meteoblue
NEMS8 Nový Zéland 8 km 180 h 15:36 EDT meteoblue
NEMS8 Japan East Asia 8 km 180 h 15:17 EDT meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 13:36 EDT meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 19:35 EDT meteoblue

Skupina modelov NMM:prvý model počasia z meteoblue (v prevádzke od roku 2007). NMM je regionálny model počasia vysoko optimalizovaný pre zložitý terén.

NMM4 Stredná Európa 4 km 72 h 13:46 EDT meteoblue
NMM12 Európa 12 km 180 h 15:23 EDT meteoblue
NMM18 Južná Amerika 18 km 180 h 17:29 EDT meteoblue
NMM18 South Africa 18 km 180 h 15:34 EDT meteoblue
NMM18 Juhovýchodná Ázia 18 km 180 h 16:10 EDT meteoblue

Domény tretích strán: Ako sú videné na väčšine iných webových stránkach

GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 12:30 EDT NOAA NCEP
GFS40 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 12:49 EDT NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 16:33 EDT NOAA NCEP
NAM5 Severná Amerika 5 km 48 h 13:16 EDT NOAA NCEP
NAM12 Severná Amerika 12 km 84 h (@ 3 h) 11:04 EDT NOAA NCEP
ICON7 Európa 7 km 120 h (@ 3 h) 12:14 EDT Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 14:10 EDT Deutscher Wetterdienst
COSMO2 Germany & Alps 2.2 km 27 h 18:33 EDT Deutscher Wetterdienst
GEM25 Global 25 km 168 h (@ 3 h) 16:39 EDT Environment Canada
AROME2 Francúzsko 2 km 36 h 13:31 EDT METEO FRANCE
ARPEGE11 Európa 11 km 96 h 15:54 EDT METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 13:37 EDT METEO FRANCE
HIRLAM11 Európa 11 km 48 h 13:31 EDT KNMI
HIRLAM7 Európa 7 km 54 h 13:03 EDT Finnish Meteorological Institute
UKMO-17 Global 17 km 144 h (@ 3 h) 13:19 EDT UK MET OFFICE

Celosvetové pokrytie

meteoblue domain overview meteoblue modely počasia pokrývajú väčšinu obývaných oblastí vo vysokom rozlíšení (3-10km) a celosvetovo v strednom rozlíšení (30km). Mapa na boku zobrazuje NMM modely ako červené a NEMS modely ako čierne štvorčeky. Pre určenie jedinej predpovedi sa vyhodnocujú a kombinujú mnohopočetné modely počasia, štatistická analýza, merania, radarová a satelitná telemetria. Tým je možné vygenerovať najpravdepodobnejšiu predpoveď počasia pre ľubovoľné miesto na Zemi.