Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies na analýzy, prispôsobenie obsahu a reklamy. Prečítajte si viac o cookies.
Porovnajte naše predpovede s pozorovanými údajmi za posledné dni s naším krátkodobým overením pre Waterbury.

Porovnanie modelov počasia pre Waterbury

Modré čiary korešpondujú s predpoveďami, ktoré boli prepočítané rôznymi modelmi počasia s vysokým rozlíšením. Taktiež sú zobrazení členovia tradičnej skupinovej prognózy, v rámci ktorej je ten istý model počasia (GFS) prepočítaný niekoľkokrát s mierne odlišnými počiatočnými podmienkami, aby boli zobrazené nepravidelnosti v pozorovaniach, ktoré sa vyžadujú pre spustenie modelu počasia. GFS členovia boli zmenšení a výchylky upravené tak, aby zodpovedali miestnym poveternostným podmienkam, údaje z modelov s vysokým rozlíšením sú nedotknuté.

  • Na vrchnom grafe je teplotná predpoveď pre Waterbury zobrazená použitím bledomodrej farby pre rôzne modely s vysokým rozlíšením a červenej pre GFS skupinové členy. Čierna čiara reprezentuje priemer všetkých predpovedí a prerušovaná čiara kombinovanú predpoveď meteoblue tak ako je zobrazená v našich predpovediach počasia.
  • Druhý graf zobrazuje predpoveď akumulovaných zrážok, čiže celkové množstvo, ktoré spadne oddnes až do dátumu zobrazeného na časovej. Fialová farba indikuje časy, v ktorých zrážky padajú.
  • Tretí graf je predpoveď oblačnosti v percentách, kde je bledomodrá farba použitá pre modely počasia s vysokým rozlíšením a zelená pre GFS skupinových členov.
  • Štvrtý graf indikuje veternú predpoveď tak, ako je prepočítaná modelmi s vysokým rozlíšením (bledomodrá) a skupinovou predpoveďou (zelená). Taktiež je zobrazený súhrn smeru vetra vo forme veternej ružice. Väčšie segmenty indikujú, že tento smer vetra je pravdepodobnejší a častejší v priebehu dňa než smery vetra s menšími segmentami. Ak sú dominantné dva protiľahlé smery, často to znamená, že ide o termálnu cirkuláciu vzduchu, kde vietor počas dňa fúka z iného smeru ako počas noci.

Prečo zobrazujeme tradičnú skupinovú predpoveď a zároveň multimodelovú predpoveď?

Tradičná skupina (napr. GFS) prepočítaná s tým istým predpovedným modelom často podceňuje nepravidelnosti v počasí počas prvých 3 až 5 dní a teda preceňuje dôveru v predpoveď. Navyše, tradičná skupina sa spúšťa pri oveľa menšom rozlíšení a teda zanedbáva niektoré z miestnych poveternostných fenoménov, ktoré môžu byť zobrazené v modeloch s vysokým rozlíšením. Je veľmi dôležité pamätať, že všetci členovia tradičnej skupiny majú rovnakú pravdepodobnosť pravdivosti (neexistuje spôsob, ako dopredu povedať, ktorý bude lepší). Toto je v kontraste s modelmi s vysokým rozlíšením, kde niektoré dodajú lepšie predpovede než iné, v závislosti na polohe a poveternostných podmienkach.


Modely počasia

Modely počasia simulujú fyzikálne procesy. Model počasia rozdeľuje svet alebo oblasť na malé "bunky mriežky". Každá bunka je asi 4 km až 40 km široká a 100m až 2 km vysoká. Naše modely obsahujú 60 atmosférických vrstiev a siahajú vysoko do stratosféry na 10 až 25 hPa (nadmorská výška 60 km). Počasie je simulované riešením zložitých matematických rovníc medzi všetkými bunkami mriežky každých pár sekúnd a parametre, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo oblačnosť, sú uložené pre každú hodinu.

meteoblue operuje veľké množstvo meteorologických modelov a integruje prístupné údaje z rôznych zdrojov. Všetky meteoblue modely sú počítané dvakrát denne na vyhradenom vysoko výkonnom klastre.

Model Oblasť Rozlíšenie Posledná aktualizácia Zdroj

Skupina modelov NEMS:Zlepšení nástupcovia NMM (v prevádzke od roku 2013). NEMS je mnoho-stupnicový model (používa sa od globálnych až po lokálne domény) a výrazne zlepšuje predpoveď zrážok a vývoj oblakov.

NEMS4 Stredná Európa 4 km 72 h 15:41 EDT meteoblue
NEMS12 Európa 12 km 180 h 16:46 EDT meteoblue
NEMS-8 Stredná Amerika 12 km 180 h 18:24 EDT meteoblue
NEMS12 India 12 km 180 h 17:50 EDT meteoblue
NEMS10 Južná Amerika 10 km 180 h 19:08 EDT meteoblue
NEMS10 South Africa 10 km 180 h 17:38 EDT meteoblue
NEMS8 Nový Zéland 8 km 180 h 16:51 EDT meteoblue
NEMS8 Japan East Asia 8 km 180 h 16:40 EDT meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 14:16 EDT meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 20:21 EDT meteoblue

Skupina modelov NMM:prvý model počasia z meteoblue (v prevádzke od roku 2007). NMM je regionálny model počasia vysoko optimalizovaný pre zložitý terén.

NMM4 Stredná Európa 4 km 72 h 14:19 EDT meteoblue
NMM12 Európa 12 km 180 h 15:59 EDT meteoblue
NMM18 Južná Amerika 18 km 180 h 18:32 EDT meteoblue
NMM18 South Africa 18 km 180 h 16:33 EDT meteoblue
NMM18 Juhovýchodná Ázia 18 km 180 h 17:10 EDT meteoblue

Domény tretích strán: Ako sú videné na väčšine iných webových stránkach

GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 12:37 EDT NOAA NCEP
GFS40 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 14:06 EDT NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 6 h) 17:29 EDT NOAA NCEP
NAM5 Severná Amerika 5 km 48 h 13:40 EDT NOAA NCEP
NAM12 Severná Amerika 12 km 84 h (@ 3 h) 23:24 EDT NOAA NCEP
ICON7 Európa 7 km 120 h (@ 3 h) 12:25 EDT Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 14:02 EDT Deutscher Wetterdienst
COSMO2 Nemecko 2.5 km 27 h 03:31 EDT Deutscher Wetterdienst
GEM25 Global 25 km 168 h (@ 3 h) 14:19 EDT Environment Canada
AROME2 Francúzsko 2 km 36 h 13:24 EDT METEO FRANCE
ARPEGE11 Európa 11 km 96 h 14:57 EDT METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 13:11 EDT METEO FRANCE
HIRLAM11 Európa 11 km 48 h 13:38 EDT KNMI

Celosvetové pokrytie

meteoblue domain overview meteoblue modely počasia pokrývajú väčšinu obývaných oblastí vo vysokom rozlíšení (3-10km) a celosvetovo v strednom rozlíšení (30km). Mapa na boku zobrazuje NMM modely ako červené a NEMS modely ako čierne štvorčeky. Pre určenie jedinej predpovedi sa vyhodnocujú a kombinujú mnohopočetné modely počasia, štatistická analýza, merania, radarová a satelitná telemetria. Tým je možné vygenerovať najpravdepodobnejšiu predpoveď počasia pre ľubovoľné miesto na Zemi.