meteoblue

Sezónna klimatická predpoveď pre región Onaway zobrazuje priemerné mesačné teplotné a zrážkové anomálie na nasledujúcich 6 mesiacov v hornom paneli. Predpoveď je regionálna pre oblasti s rozlohou 100 km krát 100 km alebo väčšie.

Sezónna predpoveď poskytuje klimatické charakteristiky, ako sú priemerné hodnoty alebo anomálie na celý mesiac. Anomálie sú odchýlky od klimatologického priemeru. Čiže, negatívna teplotná a zrážková anomália indikuje chladnejšie a suchšie podmienky než je priemer. Z klimatologických informácií možno vyviesť len slabý úsudok toho, aké počasie možno očakávať. Predpokladajme, že mesiac má pozitívnu anomáliu +1 stupeň. Je veľmi nepravdepodobné, že každá hodina tohto mesiaca bude o 1 stupeň teplejšia. Realistickejším scenárom je, že niektoré dni budú významne teplejšie než priemer, zatiaľ čo iné budú priemerné. Najdôležitejšie však je, že môžu nastať dni, ktoré sú chladnejšie alebo významne chladnejšie než priemer, takže pozitívna anomália nie je vôbec zárukou, že nemôže napríklad nastať mráz.

Sezónna meteorologická predpoveď na konkrétny deň nie je technicky možná: je štatisticky nespoľahlivejšia než klimatický priemer. Je to z toho dôvodu, že denné počasie je predmetom väčších výkyvov ovplyvnených mezo- alebo mikroklimatickými udalosťami a východzie faktory sa nedajú zmerať dostatočne presne, takže denné predpovede počasia sa stávajú štatisticky nespoľahlivejšími než klimatický priemer na 10-14 dní dopredu. Pravdepodobne ste si všimli nespoľahlivosť 10-dňovej predpovede počasia a predpoveď na niekoľko mesiacov je samozrejme oveľa náročnejšie.

Bohužiaľ aj tieto klimatologické predpovede môžu byť viac alebo menej spoľahlivé. Preto predpoveď na 6 mesiacov vypočítaná dnes môže byť odlišná od sezónnej predpovede vypočítanej včera.

Aby ste lepšie pochopili to, ako rýchlo sa sezónne predpovede menia, tak nové predpovede (vlastne celý súbor) sa počítajú každý deň. Zo všetkých predpovedí vypočítaných za obdobie desiatich dní spravíme priemer, a určíme tri vekové obdobia rôznej predovede za posledných 30 dní. Najaktuálnejšie obdobie (0-10 dní) teda obsahuje dnešnú predpoveď a predpovede z posledných 10 dní. Toto pre predpoveď najnovšie obdobie je použité na návrh máp pre nasledujúce obdobie v spodných diagramoch. Ak zbadáte, že predpovede rôzneho veku sa veľmi líšia a dokonca si rozporujú, potom je len malá nádej na predpovedanie sezóny na dané obdobie.

Existujú regióny a situácie, kde sezónne predpovede dokážu byť vcelku presné. Najznámejšie príklady sú situácie El Niño a La Niña.

Sezónne predpovede tu prezentované vypočítali NOAA a ECMWF.