Bazilej - Poloha a podnebie

Všeobecné informácie o meste

Mesto Bazilej sa nachádza na severovýchode Švajčiarska, na hraniciach s Nemeckom a Francúzskom. Je situované na charakteristickom „kolene“ rieky Rýn, ktorej tok, smerujúci najprv z východu na západ od Bodamského jazera a pozdĺž nemecko-švajčiarskej hranice, sa tu stáča o 90 stupňov na sever a pokračuje pozdĺž francúzsko-nemeckej hranice. Centrum mesta leží v nadmorskej výške 261 m. n. m. Bazilej je s viac než 180,000 obyvateľmi tretie najľudnatejšie mesto Švajčiarska a zároveň je domovom spoločnosti meteoblue, ktorá je hrdá na to, že sa stala príkladom povestnej bazilejskej vynachádzavosti a inovácie. Ak sa pozriete bližšie na živé údaje na mape nižšie, na streche sídla spoločnosti meteoblue, neďaleko Mittlere Rheinbrücke, jedného z ôsmich najstarších mostov na rieke Rýn v Bazileji, uvidíte meteorologickú stanicu.

Živé údaje

Údaje merania sú nespracované hodnoty. Údaje o teplotách a zrážkach môžu byť ovplyvnené budovami a ďalšou infraštruktúrou. Údaje na tejto webovej lokalite sú © meteoblue.com.

Podnebie mesta

Podnebie mesta Bazilej sa vyznačuje miernymi teplotami a slnečným počasím s priemernou ročnou teplotou 11.5 ˚C. Do Bazileja prúdia teplé a vlhké vzduchové hmoty od Stredozemného mora cez Burgundskú bránu oddeľujúcu Juru a Vogézy. Mesto je na juhu a juhozápade ohraničené pohoriami, preto je tu v porovnaní s okolitou oblasťou menej zrážok. Ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 840 mm, pričom polovica spadne medzi májom a augustom v podobe dažďov z tepla. Zimné mesiace (december – február) sa na rozdiel od iných oblastí Švajčiarska vyznačujú miernymi teplotami. Nočné teploty vzduchu klesajú len niečo pod bod mrazu s priemernou teplotou -1.5 ˚C. V zimných mesiacoch v Bazileji sneží v priemere štyri dni. S blížiacim sa letom teploty rastú a zvyšuje sa aj výskyt dažďov z tepla a búrok. Bazilej má v priemere 52 letných dní (Tmax > 25 °C). Denné teploty sa od júna do augusta môžu vyšplhať až nad 35 °C. Počas vĺn horúčav sa v Bazileji môžu vyskytovať aj tropické noci (Tmin at night > 20 °C). Denné teplotné rozpätie je veľké najmä na jeseň, s vyššími teplotami na obed a nízkymi teplotami v noci. Na jeseň a v zime sa v údolí rieky Rýn zvyčajne dlhšie drží hmla., ktorá sa v Bazileji zvykne rozplynúť v skorých ranných hodinách pôsobením tzv. Möhlin-Jet, miestneho juhovýchodného prúdenia vzduchu, ktoré smeruje údolím rieky Rýn východne od Bazileja.

Topografia mesta a zemský povrch

Mesto Bazilej leží v údolí rieky Rýn a obklopujú ho francúzske Vogézy na severozápade, nemecký Schwarzwald na severovýchode a pohorie Jura na juhu. Miesta s najnižšou nadmorskou výškou sa nachádzajú pozdĺž rieky Rýn, zatiaľ čo mestské časti na juhu (napr. Bruderholz) ležia vo vyšších polohách. Bazilejská zoo patrí medzi najzelenšie oblasti v centre mesta. Bazilej je s približne 180 000 obyvateľmi a rozlohou 37 km2 pomerne husto osídlený. V mnohých mestských častiach sa však nachádzajú malé oblasti so zeleňou a záhrady. Verejné parky, ako sú napríklad Kannenfeldpark v západnej časti mesta a Schwarzpark na východe, tvoria najväčšie zelené oblasti v rámci mesta. Mestské časti na juhu a na východe Bazileja sú v porovnaní so zvyškom mesta redšie osídlené. V meste nie je veľa vysokých budov, niektoré rezidenčné budovy sa nachádzajú na východe a v okrajových priemyselných oblastiach. Hlavná železničná stanica s veľkým počtom tratí sa nachádza v centre mesta. Druhá najväčšia železničná stanica sa nachádza na severe mesta. Okrem železníc slúžiacich na verejnú dopravu je niekoľko priemyselných železničných tratí aj na juhovýchode mesta. Medzinárodné letisko Bazilej-Mulhouse-Freiburg leží na severozápad od Bazileja na území Francúzska. Podnebné podmienky v meste sú ovplyvňované prúdením studeného vzduchu z horských svahov v St. Jakob na východe a bazilejskou zoo na juhu.

Miestne podnebné pásmo

Čo je to miestna klimatická zóna (LCZ)?

LCZ predstavuje spôsob klasifikácie typov povrchov, ktoré rôznymi spôsobmi ovplyvňujú miestnu klímu. Pomocou 10 typov LCZ (1 – 10) sa popisujú zastavané oblasti z hľadiska typov budov a priestorového rozmiestnenia, materiálov, ľudských činností, rastlín, vlastností zemského povrchu a pod. Ďalších 7 typov (A – G) popisuje pokrytie zeme z hľadiska vegetačného pokrytia a vlastností zemského povrchu. Jednotlivé LCZ boli prvýkrát definované v štúdii klimatológov I.D. Stewarta a T.R. Okeho v roku 2012 v Local Climate Zones for urban temperature studies. Bulletin of the American Meteorological Society, 93: 1879-1900.

Popis miestnej klimatickej zóny

1. Vysoká kompaktná zástavba:

LCZ 1 je charakteristická hustou zástavbou vysokých budov (viac než 10 poschodí). Použité stavebné materiály sú betón, oceľ, kameň a sklo. Vegetácia tu nie je žiadna alebo je jej málo a povrchy sú zväčša spevnené.

2. Stredne vysoká kompaktná zástavba:

LCZ 2 je charakteristická hustou zástavbou stredne vysokých budov (3 až 9 poschodí). Použité stavebné materiály sú betón, oceľ, kameň a sklo. Vegetácia tu nie je žiadna alebo je jej málo a povrchy sú zväčša spevnené.

3. Nízka kompaktná zástavba:

LCZ 3 je charakteristická hustou zástavbou nízkych budov (1 až 3 poschodia). Použité stavebné materiály sú betón, oceľ, kameň a sklo. Vegetácia tu nie je žiadna alebo je jej málo a povrchy sú zväčša spevnené.

4. Vysoká rozvoľnená zástavba:

LCZ 4 je charakteristická rozvoľnenou zástavbou vysokých budov (viac než 10 poschodí). Použité stavebné materiály sú betón, oceľ, kameň a sklo. Povrchy v tejto zóne sú vďaka nízkej vegetácii a roztrúseným stromom priepustné.

5. Stredne vysoká rozvoľnená zástavba:

LCZ 5 je charakteristická rozvoľnenou zástavbou stredne vysokých budov (3 až 9 poschodí). Použité stavebné materiály sú betón, oceľ, kameň a sklo. Povrchy v tejto zóne sú vďaka nízkej vegetácii a roztrúseným stromom priepustné.

6. Nízka rozvoľnená zástavba:

LCZ 6 je charakteristická rozvoľnenou zástavbou nízkych budov (1 až 3 poschodia). Použité stavebné materiály sú betón, oceľ, kameň a sklo. Povrchy v tejto zóne sú vďaka nízkej vegetácii a roztrúseným stromom priepustné.

7. Nízka hustá provizórna zástavba:

LCZ 7 je charakteristická hustou zástavbou jednopodlažných budov z ľahkých materiálov ako drevo, slama a vlnitý plech. Vegetácia tu nie je žiadne alebo je jej málo a povrch je zväčša ujazdený.

8. Nízka zástavba s rozľahlými objektmi:

LCZ 8 je charakteristická otvoreným usporiadaním rozľahlých nízkych budov (1 až 3 poschodia). Použité stavebné materiály sú betón, oceľ, kameň a sklo. Je tu malá alebo žiadna vegetácia a povrch je zväčša spevnený.

9. Riedka zástavba:

LCZ 9 je charakteristická riedkou zástavbou malých alebo stredne veľkých budov v prirodzenom prostredí. Povrchy v tejto zóne sú vďaka nízkej vegetácii a roztrúseným stromom priepustné.

10. Ťažký priemysel:

LCZ 10 je charakteristická nízkymi a stredne vysokými priemyselnými objektmi, ako sú veže, nádrže a komíny. Použité stavebné materiály sú kov, oceľ a betón. Je tu malá alebo žiadna vegetácia a povrchy sú zväčšia spevnené alebo ujazdené.

A. Husto vysadené stromy:

LCZ A je charakteristická opadavými alebo neopadavými stromami. Je to husto zalesnená krajina a povrch je zväčša priepustný. Táto zóna slúži ako prirodzený les, priestor na pestovanie stromov alebo mestský park.

B. Rozptýlené stromy:

LCZ B je charakteristická opadavými alebo neopadavými stromami. Je to riedko zalesnená krajina a povrch je zväčša priepustný. Táto zóna slúži ako prirodzený les, priestor na pestovanie stromov alebo mestský park.

C. Kroviny:

LCZ C je charakteristická rozptýleným usporiadaním kríkov, krov a nízkymi drevinami. Povrch je zväčša priepustný s holou pôdou alebo pieskom. Táto zóna slúži ako prirodzený buš alebo sa využíva na poľnohospodárske účely.

D. Nízka vegetácia:

LCZ D je charakteristická jednotvárnou krajinou s trávnatým porastom, dužinatými rastlinami a plodinami. Stromy tu nie sú žiadne alebo je ich málo. Táto zóna slúži ako prirodzené lúky, mestské parky alebo sa využíva na poľnohospodárske účely.

E. Spevnené alebo kamenné plochy:

LCZ E je charakteristická jednotvárnou krajinou s kamenným alebo spevneným povrchom. Vegetácia tu nie je žiadna alebo je jej málo. Táto zóna slúži ako prirodzená púšť (z kameňa) alebo sa využíva na účely mestskej dopravy.

F. Holá pôda alebo piesčité plochy:

LCZ F je charakteristická jednotvárnymi plochami holej zeminy a piesku. Vegetácia tu často nie je žiadna alebo je jej málo. Táto zóna slúži ako prirodzená púšť alebo sa využíva na poľnohospodárske účely.

G. Voda

LCZ G je charakteristická veľkými otvorenými vodnými útvarmi, ako sú moria a jazerá, alebo malými vodnými útvarmi, ako sú rieky, vodné nádrže alebo lagúny.

Meteogramy

5-dňový meteogram

Náš 5-dňový meteogram pre Bazilej ponúka všetky informácie v 3 jednoduchých grafoch:

  • Teplotný graf s piktogramami pre počasie. Čas od východu do západu slnka je označený svetlo žltou farbou.
  • Oblačnosť v rôznych výškach: od niekoľko málo oblakov (svetlosivá) až po zatiahnuté (tmavošedá). Tmavomodré stĺpce ukazujú hodinové úhrny zrážok a svetlomodré zase prehánky. Hviezdička znamená sneženie.
  • Prognózy pre rýchlosť vetra sú modré a pre nárazový vietor zelené. Šípky ukazujú rovnakým smerom akým fúka vietor.
meteoblue

Historické údaje o počasí

Tropické noci, leto a teplé dni sú dobrými indikátormi pri klasifikovaní tepla a možného tepelného stresu počas leta:

  • Letný deň (oranžová): Letné dni sa klasifikujú ako dni, kedy je najvyššia denná teplota vzduchu vyššia než 25 stupňov. Letné dni môžu spôsobovať tepelný stres, a to najmä starším a chorým ľuďom.
  • Teplé dni (červená): Teplé dni sa klasifikujú ako dni, kedy najvyššia denná teplota vzduchu presiahne 30 stupňov. Teplé dni môžu spôsobovať vážny tepelný stres väčšine ľuďom.
  • Tropická noc (modrá): Tropické noci sa klasifikujú ako noci (od 18:00 do 6:00), kedy najnižšia teplota vzduchu neklesne pod 20 stupňov. Tropické noci môžu spôsobovať vážny tepelný stres z dôvodu nedostatočného zotavenia počas noci.

Chcete sa stať partnerom projektu?
Systém monitorovania mestskej klímy môžeme zaviesť aj vo vašom meste!

Pre viac informácií nás kontaktujte na adrese info@meteoblue.com.