Bazel - Lokacija i klima

Opšte informacije o gradu

Bazel se nalazi na severozapadu Švajcarske, na granici sa Nemačkom i Francuskom, na prepoznatljivom „kolenu“ reke Rajne koja ovde pravi zaokret od 90 stepeni ka severu kako bi pratila francusko-nemačku granicu nakon što je prvo tekla od istoka ka zapadu od Bodenskog jezera duž nemačko-švajcarske granice. Gradski centar se nalazi na nadmorskoj visini od 261m. Bazel je treći grad po broju stanovnika u Švajcarskoj i ima 180,000 stanovnika. On je takođe i dom za meteoblue koji je ponosan jer je postao primer čuvene tradicije Bazela kada su u pitanju inovacije i inventivnost. Ako pažljivije pogledate mapu podataka uživo koja sa nalazi u nastavku, ugledaćete meteorološku stanicu na krovu meteobluea, nedaleko od Mittlere Rheinbrücke mosta, najstarijeg od osam mostova preko reke Rajne u Bazelu.

Podaci uživo

Podaci merenja su sirove vrednosti. Na podatke o temperaturi i padavimana mogu uticati zgrade i druga infrastruktura. Podaci na ovom vebsajtu su © meteoblue.com.

Klima grada

Za klimu u Bazelu su karakteristične umerene temperature vazduha i sunčano vreme sa prosečnom godišnjom tmperaturom od 11.5˚C. Tople i vlažne vazdušne mase sa Mediterana stižu u Bazel kroz Burgundšku kapiju između Vogezi i Jurskih planina. Kako je zaštićen planinskim vencima na jugu i jugozapadu, u Bazelu je manje kišnih padavina u poređenju sa okolnim područjem. Godišnje padavine su 840mm, sa oko polovinom količine konvektivnih padavina između maja i avgusta. Zimske mesece od decembra do februara obično karakterišu umerene temperature u poređenju sa ostalim delovima Švajcarske. Temperature noćnog vazduha samo blago padaju ispod tačke zamrzavanja sa prosečnom temperaturom od of -1.5˚C. Tokom zimskih meseci Bazel u proseku ima četiri snežna dana. Kako temperatura raste sa dolaskom leta, količina konvektivnih padavina i učestalost grmljavine rastu. U Bazelu je u proseku zabeleženo 52 letnjih dana (Tmax > 25 °C). Dnevna temperatura tokom letnjih meseci od juna do avgusta može da poraste iznad 35°C. U Bazelu se tokom vrućih talasa mogu pojaviti tropske noći (Tmin at night > 20 °C). Amplituda dnevne temperature vazduha posebno je velika u jesen i zimu, sa toplim temperaturama tokom podneva i hladnim temperaturama tokom noći. U jesen i zimu magla obično traje duže u dolini reke Rajne nego u Bazelu. Maglu u Bazelu često u ranim jutarnjim satima uklanja „Möhlin-Jet“, lokalni jugoistočni sistem vetra gde se vazduh usmerava topografijom doline Rajne istočno od Bazela.

Topografija grada i površine zemlje

Grad Bazel se nalazi u dolini reke Rajne i okružen je planinskim lancima francuske planine Vogezi na severozapadu, nemačkim Švarcvaldom na severoistoku i Jurskim planinama na jugu. Najniže nadmorske visine nalaze se duž reke Rajne, dok su distrikti na jugu, kao na primer „Bruderholz“, na višoj nadmorskoj visini. Zoološki vrt u Bazelu formira jedno od najvećih zelenih područja u gradskom centru. Sa oko 180.000 stanovnika i područjem od 37 kvadratnih km, Bazel je prilično gusto naseljen. Međutim, mnogi distrikti imaju mala zelena područja i vrtove. Javni parkovi, kao što su Kannenfeldpark na zapadu grada i Schwarzpark na istoku, formiraju najveća zelena područja u okviru granica grada. Distrikti u južnim i istočnim delovima Bazela su manje nastanjeni u poređenju sa ostatkom grada. Grad ima malo visokih zgrada; neke visoke zgrade nalaze se na istoku kao i u industrijskim područjima na periferiji. Glavna železnička stanica nalazi se u centru grada. Druga po veličini železnička stanica nalazi se na severu grada. Uz železnicu namenjenu javnom prevozu, tu je i industrijska železnica preko jugoistoka grada. Međunarodni aerodrom Bazel-Miluz-Frajburg nalazi se na severozapadu Bazela na teritoriji Francuske. Na klimatske uslove u gradu utiče i protok hladnog vazduha uzrokovan planinskim padinama u blizini Sent Jakoba na istoku i zoološki vrt Bazela na jugu.

Lokalna klimatska zona

Šta je lokalna klimatska zona (LCZ)?

LCZ su sredstvo za klasifikaciju tipova površina koje utiču na lokalnu klimu. 10 LCZ tipova („1-10“) opisuju izgrađena područja u smislu tipova zgrada i uređenja prostora, materijala, ljudskih aktivnosti, biljaka, svojstava površine zemljišta itd. Još 7 tipova („A-G“) opisuju pokrivač zemljišta kada se radi o biljnom pokrivaču i svojstvima površine zemljišta. Definicije LCZ-a predstavljene su u Stewart, I.D. and Oke, T.R. 2012. Local Climate Zones for urban temperature studies (Lokalne klimatske zone za studije temperature u urbanim područjima). Bulletin of the American Meteorological Society, (Bilten Američkog meteorološkog društva) 93: 1879-1900.

Opis lokalne klimatske zone

1. Kompaktna visokogradnja:

LCZ 1 karakteriše gusta mešavina visokih zgrada (viših od 10 spratova) od betonskog, čeličnog, kamenog i staklenog građevinskog materijala. Vegetacije ima malo ili je uopšte nema, a površine su uglavnom popločane.

2. Kompaktne zgrade srednje visine:

LCZ 2 karakteriše gusta mešavina zgrada srednje visine (od 3 do 9 spratova) od betonskog, čeličnog, kamenog i staklenog građevinskog materijala.Vegetacije ima malo ili je uopšte nema, a površine su uglavnom popločane.

3. Kompaktna niskogradnja:

LCZ 3 karakteriše gusta mešavina niskih zgrada (od 1 do 3 sprata) od betonskog, čeličnog, kamenog i staklenog građevinskog materijala. Vegetacije ima malo ili je uopšte nema, a površine su uglavnom popločane.

4. Otvorena visokogradnja:

LCZ 4 karakteriše otvoreni raspored visokih zgrada (više od 10 spratova) od betonskog, čeličnog, kamenog i staklenog građevinskog materijala. Niske biljke i raštrkano drveće stvaraju propusni pokrivač zemljišta.

5. Otvorene zgrade srednje visine:

LCZ 5 karakteriše otvoreni raspored zgrada srednje visine (od 3 do 9 spratova) od betonskog, čeličnog, kamenog i staklenog građevinskog materijala. Niske biljke i raštrkano drveće stvaraju propusni pokrivač zemljišta.

6. Otvorena niskogradnja:

LCZ 6 karakteriše otvoreni raspored niskih zgrada (od 1 do 3 sprata) od betonskog, čeličnog, kamenog i staklenog građevinskog materijala. Niske biljke i raštrkano drveće stvaraju propusni pokrivač zemljišta.

7. Lagana niskogradnja:

LCZ 7 karakteriše gusta mešavina jednospratnih zgrada od laganog građevinskog materijala poput drveta, slame i talasastog lima. Vegetacije ima malo ili je uopšte nema, a površina je uglavnom tvrdo nabijena.

8. Velika niskogradnja:

LCZ 8 karakteriše otvoreni raspored velikih niskih zgrada (od 1 do 3 sprata) od betonskog, čeličnog, kamenog i metalnog građevinskog materijala. Vegetacije ima malo ili je uopšte nema, a površina je uglavnom popločana.

9. Retko izgrađeno:

LCZ 9 karakteriše oskudan raspored malih zgrada ili zgrada srednje veličine u prirodnom okruženju. Niske biljke i raštrkano drveće stvaraju propusni pokrivač zemljišta.

10. Teška industrija:

LCZ 10 karakterišu niske i srednje industrijske građevine poput tornjeva, rezervoara i skladišta od metalnog, čeličnog i betonskog građevinskog materijala. Vegetacije ima malo ili je uopšte nema, a površine su uglavnom popločane ili tvrdo nabijene.

A. Gusto drveće:

LCZ A karakteriše listopadno i/ili zimzeleno drveće. To je veoma šumovit pejzaž i zemljišni pokrivač je uglavnom propusan. Zona funkcioniše kao prirodna šuma, kultiviranje drveća ili urbani park.

B. Raštrkano drveće:

LCZ B karakteriše listopadno i/ili zimzeleno drveće. To je blago šumovit pejzaž i zemljišni pokrivač je uglavnom propusan. Zona funkcioniše kao prirodna šuma, kultiviranje drveća ili urbani park.

C. Žbunje, grmlje:

LCZ C karakteriše otvoreni raspored žbunja, grmlja i kratkog, drvenastog drveća. Zemljišni pokrivač je uglavnom propusan sa golim zemljištem ili peskom. Zona funkcioniše kao prirodno šipražje ili poljoprivreda.

D. Niske biljke:

LCZ D karakteriše beskrajan pejzaž sa travom ili zeljastim biljkama ili usevima. Drveća ima malo ili ga uopšte nema. Zona funkcioniše kao prirodni travnjak, poljoprivreda ili urbani park.

E. Goli kamen ili pločnik:

LCZ E karakteriše beskrajan pejzaž od kamena ili popločanog pokrivača. Vegetacije ima malo ili je uopšte nema. Zona funkcioniše kao prirodna pustinja (stena) ili urbani transport.

F. Golo zemljište ili pesak:

LCZ F karakteriše beskrajan pejzaž od golog zemljišta ili pokrivača od peska. Vegetacije često ima malo ili je uopšte nema. Zona funkcioniše kao prirodna pustinja ili poljoprivreda.

G. Voda

LCZ G karakterišu velika, otvorena vodna tela poput mora i jezera, ili mala tela poput reka, rezervoara i laguna.

Meteorološki dijagrami

Meteogram za 5 dana

Naš 5-dnevni meteogram za Bazel pruža sve vremenske informacije u 3 jednostavna grafikona:

  • Temperaturni dijagram sa vremenskim uslovima. Vreme od izlaska do zalaska sunca je označeno svetlo žutom bojom.
  • Oblačnost na različitim nadmorskim visinama: od nekoliko oblaka (svetlo sivo) do potpune oblačnosti (tamno sivo). Tamno plava linija prikazuje padavine na sat, a svetlo plava linija prikazuje pljuskove. Zvezdica označava snežne padavine.
  • Prognozirane brzine vetra su označene plavom linijom, a udari vetra zelenom. Strelice pokazuju pravac vetra.
meteoblue

Istorijske informacije o vremenu

Tropske noći, letnji i vreli dani dobri su indikatori za klasifikovanje toplote i mogućeg toplotnog udara tokom leta:

  • Letnji dani (narandžasto): letnji dani su klasifikovani kao dani sa maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha većom od 25 stepeni. Letnji dani mogu uzrokovati toplotni udar kod starijih i bolesnih osoba.
  • Vreli dani (crveno): vreli dani su klasifikovani kao dani sa maksimalnom dnevnom temperaturom većom od 30 stepeni. Vreli dani mogu uzrokovati česte toplotne udare kod većine ljudi.
  • Tropske noći (plavo): tropske noći su klasifikovane kao noći (od 18:00 do 6:00) tokom kojih najniža temperatura vazduha ne pada ispod 20 stepeni. Tropske noći mogu uzrokovati čest toplotni udar zbog nedostatka oporavka tokom noći.

Da li želite da postanete partner na projektu?
Možemo da postavimo klimatski sistem i za vaš grad!

Obratite se na info@meteoblue.com za više informacija.