point+ Više opcija za ovaj meteogram dostupno je sa point+ Saznajte više
meteoblue

Ovaj grafikon prikazuje 14-todnevnu vremensku tendenciju za Хајделберг (Баден-Виртемберг, Немачка) sa dnevnim vremenskim simbolima, minimalnim i maksimalnim temperaturama, količinom padavina i verovatnoćom padavina.

  • Odstupanja su obojena unutar temperaturnog grafikona. Što su veći gornje i donje vrednosti, to će nepouzdanija prognoza biti. Puna linija predstavlja najverovatniji trend.
  • Odstupanje padavina je označeno sa „T“. Nepouzdanost će biti izraženija posle 6-10 dana.
  • Ova prognoza je kreirana sa „zbirnim“ modelima. Nekoliko modela funkcioniše sa promenljivim startnim parametrima koji preciznije računaju približnu pouzdanost prognoze.