point+ Više opcija za ovaj meteogram dostupno je sa point+ Saznajte više
meteoblue

Ovaj grafikon prikazuje vremenski trend za 14 dana za64.6°S 40.72°I () uz pomoć simbola za vreme po danima, minimalne i maksimalne temperature, količinu i verovatnoću padavina.

  • Odstupanja su obojena u okviru grafika temperature. Što su jači usponi i padovi, to će prognoza biti nepouzdanija. Debela linija predstavlja najverovatniji trend.
  • Odstupanje u padavinama je predstavljeno kao „T“. Biće prisutna značajna nepouzdanost nakon 6-10 dana.
  • Prognoza je kreirana uz pomoć „ensemble“ modela. Izračunato je nekoliko modela sa različitim početnim parametrima kako bi se preciznije procenila predvidivost prognoze.