history+ je potreban za preuzimanje vremenskih podataka

Niste prijavljeni. Ako ste već kupili history+, molimo da se prijavite .

>40 godina vremenskih podataka po satu sa history+

Pristupite arhiviranim vremenskim podacima za Mq’invari Tetnuldi sa history+. Dostupan za ceo svet i nezavisan od vremenskih stanica. Preuzmite stalne i neprekidne podatke po satu za Mq’invari Tetnuldi kao CSV. Možete testirati pristup podacima za Bazel besplatno.

Više informacija o history+

ERA5 downloads are limited to 2019.
Unlimited ERA5 data downloads starting from 1979 are part of history+.

Datumi

Možete da izaberete početne i završne datume pomoću integrisanog birača datuma ili da unesete željeni period pomoću tastature.

history+ lokacije (0/0)
Korisnici sahistory+ mogu videti svoje aktivirane lokacije ovde. Pristup ostaje aktivan 1-nu godinu. Bazel je dostupan za besplatnu procenu.

Lokacije

Ovde su navedene vaše aktivirane lokacije. Možete se prebaciti na drugu lokaciju klikom na naziv ili uporediti podatke sa trenutnom lokacijom tako što ćete označiti polje za potvrdu.

Podešavanja

Grafikon

Ovaj grafikon omogućava brzi pregled podataka koji se mogu preuzeti. Duge serije podataka se dinamički agregiraju na dnevne ili mesečne vrednosti. Automatski se osvežava pri promenama.

Možete zumirati klikom i prevlačenjem nalevo ili nadesno. Klik na naziv vremenske promenljive u legendi ispod grafikona skriva niz podataka radi bolje čitljivosti.

Temperatura

Padavine

Vetar

Oblaci

Zračenje

Geopotencijal

Poljoprivreda

Informacije o vremenskim varijablama

  • Temperatura (2m) i relativna vlažnost (2m): Uporedivo sa merenjima na 2 metra iznad zemlje.
  • Pritisak: Atmosferski vazdušni pritisak prilagođen srednjem nivou mora koji se najčešće koristi za vremenske izveštaje. Lokalni pritisak varira s nadmorskom visinom. Lokacije na većoj nadmorskoj visini imaju niži lokalni atmosferski pritisak.
  • Količina padavina: Ukupna količina padavina uključujući kišu, konvektivne padavine i sneg. 1 mm u 10:00 je uporedivo sa merenjem kišomera od 9:00-10:00.
  • Količina snega: Deo ukupnih padavina koji pada kao sneg i pretvara se u cm umesto u mm.
  • Ukupna oblačnost: Procenat neba prekrivenog oblacima: 50% znači da je polovina neba pokrivena. 0-25% je pretežno vedro nebo, 25-50% delimično oblačno, 50-85% pretežno oblačno i iznad 85% oblačno.
  • Niska, srednja, visoka oblačnost: Naoblačenje na različitim nadmorskim visinama. Visoki oblaci (8-15 km) poput Cirrusa, manje su značajni za ukupnu oblačnost od srednjih oblaka (4-8 km) kao što su Alto-Cumulus i Alto-Stratus, ili niski oblaci (ispod 4 km), kao Stratus, Cumulus i magla.
  • Sunčevo zračenje: Globalno zračenje (difuzno i direktno) na horizontalnoj ravni dato u vatima po kvadratnom metru.
  • Brzina vetra: Prosečne brzine vetra po satu pri datim nivoima nadmorske visine (npr. 10 i 80 metara iznad zemlje) ili nivou pritiska (npr. 900 hPa). Jedinice se mogu izabrati.
  • Pravac vetra: Pravac vetra u stepenima, neprimetno od 0 ° (vetar koji duva sa severa), 90 ° (istočni vetar), 180 ° (južni vetar) i 270 ° (zapadni vetar) do 359 °.
  • Udari vetra: Kratkoročne turbulencije brzine vetra za sat vremena. Udari su najveća merljiva brzina vetra i ukazuju na nivo turbulencije. Uglavnom su veće od uobičajenih brzina vetra.

Podešavanja

Raspon vremenske zone

Svi podaci će koristiti izabranu vremensku zonu. Ne postoji automatsko prebacivanje na letnje i zimsko računanje vremena. Podaci su letnji ili zimski. Trenutna vremenska zona se bira automatski. Toplo preporučujemo GMT+00 za dalju obradu.

Po satu / Dnevno

Skupite podatke na dnevni minimum, srednju vrednost, maksimum i zbir u CSV preuzimanju. Ovo pojednostavljuje dalje analize podataka u spoljnim programima.

Jedinice

Parametar za dane sa rastaućim stepenom (GDD)

Podesite osnovni i granični parametar za proračun stepena rasta. Granična vrednost niža od osnove izračunava hladnu temperaturnu sumu.

Nazad na vrh