Demo pristup za Bazel

Arhivski vremenski podaci za Bazel mogu se preuzeti besplatno bez ograničenja.

Pretražite imena gradova ili drugih lokacija sa našim pretraživačem na vrhu stranice. Pretraživač lokacije takođe prihvata koordinate za lokacije u zaleđu i na moru.

30 godina vremenskih podataka po satu sa history+

Pristupite arhiviranim vremenskim podacima za Базел sa history+. Dostupan za ceo svet i nezavisan od vremenskih stanica. Preuzmite stalne i neprekidne podatke po satu za Базел kao CSV. Možete testirati pristup podacima za Bazel besplatno.

Više informacija o history+

Analyse different events. Cold and warm events: Temperature is below or above a certain threshold for a certain time. Precipitation: Probability of mm/week. Water capacity: Approximated soil water amount. Cloud cover: Clouds cover below a certain threshold.

history+ lokacije (0/0)

Korisnici sahistory+ mogu videti svoje aktivirane lokacije ovde. Pristup ostaje aktivan 1-nu godinu. Bazel je dostupan za besplatnu procenu.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the location name.

Temperature below (°C)

Temperature above (°C)

Precipitation threshold (mm/week)

Maximum available soil water capacity (mm)

Cloud cover below (%)

Event duration (hours)

meteoblue