history+ je potreban za preuzimanje vremenskih podataka

Niste prijavljeni. Ako ste već kupili history+, molimo da se prijavite .

30 godina vremenskih podataka po satu sa history+

Pristupite arhiviranim vremenskim podacima za 54.7°S 20.6°I sa history+. Dostupan za ceo svet i nezavisan od vremenskih stanica. Preuzmite stalne i neprekidne podatke po satu za 54.7°S 20.6°I kao CSV. Možete testirati pristup podacima za Bazel besplatno.

Više informacija o history+


Izveštaj o proceni rizika ograničen je na lokaciju Bazela za evaluaciju.
Za neograničeni pristup počevši od 1985. godine, lokacija mora biti aktivirana pomoću history+

Analyse different events. Cold and warm events: Temperature is below or above a certain threshold for a certain time. Precipitation: Probability of mm/week. Water capacity: Approximated soil water amount. Cloud cover: Clouds cover below a certain threshold.

history+ lokacije (0/0)

Korisnici sahistory+ mogu videti svoje aktivirane lokacije ovde. Pristup ostaje aktivan 1-nu godinu. Bazel je dostupan za besplatnu procenu.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the location name.

Temperature below (°C)

Temperature above (°C)

Precipitation threshold (mm/week)

Maximum available soil water capacity (mm)

Cloud cover below (%)

Event duration (hours)

meteoblue Primer