history+ je potreban za preuzimanje vremenskih podataka

Niste prijavljeni. Ako ste već kupili history+, molimo da se prijavite .

>40 godina vremenskih podataka po satu sa history+

Pristupite arhiviranim vremenskim podacima za Sankt Gallenkirch sa history+. Dostupan za ceo svet i nezavisan od vremenskih stanica. Preuzmite stalne i neprekidne podatke po satu za Sankt Gallenkirch kao CSV. Možete testirati pristup podacima za Bazel besplatno.

Više informacija o history+


Javno prikazivanje izveštaja o proceni rizika ograničeno je na lokaciju Bazela radi procene.
Za neograničen pristup počev od 1985. godine, ova lokacija mora biti aktivirana pomoću history+

Analizirajte različite događaje. Hladni i topli događaji: Temperatura je ispod ili iznad određenog praga tokom određenog vremena. Padavine: Verovatnoća mm/nedelja. Kapacitet vode: Približni sadržaj vode u tlu. Oblačnost: Periodi sa pokrićem ispod određenog praga.

history+ lokacije (0/0)
Korisnici sahistory+ mogu videti svoje aktivirane lokacije ovde. Pristup ostaje aktivan 1-nu godinu. Bazel je dostupan za besplatnu procenu.

Ovde su navedene vaše aktivirane lokacije. Možete se prebaciti na drugu lokaciju klikom na naziv lokacije.

Temperature below (°C)

Temperature above (°C)

Wind speed threshold (m/s)

Precipitation threshold (mm/week)

Maximum available soil water capacity (mm)

Cloud cover below (%)

Event duration (hours)

meteoblue Primer