history+ je potreban za preuzimanje vremenskih podataka

Niste prijavljeni. Ako ste već kupili history+, molimo da se prijavite .

30 godina vremenskih podataka po satu sa history+

Pristupite arhiviranim vremenskim podacima za Arenas de San Pedro sa history+. Dostupan za ceo svet i nezavisan od vremenskih stanica. Preuzmite stalne i neprekidne podatke po satu za Arenas de San Pedro kao CSV. Možete testirati pristup podacima za Bazel besplatno.

Više informacija o history+


Izveštaj istorije vremena ograničen je na poslednje 2 nedelje za evaluaciju.
Za neograničeni pristup počevši od 1985. godine, ova lokacija mora da se aktivira uz pomoć history+.

Dates

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with 30 years of data.

history+ lokacije (0/0)

Korisnici sahistory+ mogu videti svoje aktivirane lokacije ovde. Pristup ostaje aktivan 1-nu godinu. Bazel je dostupan za besplatnu procenu.

Locations

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Podešavanja

Wind rose

This wind rose displays the distribution where the wind is coming from and with which intensity.

Podešavanja

Stepen Rezolucija

Direction resolution

Brzina Rezolucija

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Jedinice