history+ je potreban za preuzimanje vremenskih podataka

Niste prijavljeni. Ako ste već kupili history+, molimo da se prijavite.

30 godina vremenskih podataka po satu sa history+

Pristupite arhiviranim vremenskim podacima za Лоуел sa history+. Dostupan za ceo svet i nezavisan od vremenskih stanica. Preuzmite stalne i neprekidne podatke po satu za Лоуел kao CSV. Možete testirati pristup podacima za Bazel besplatno.

Više informacija o history+

The time period will be used for each year. Leap year data could be off by one day to preserve accumulated sums.

Arhivska vremenska prognoza ograničena je na poslednje 2 nedelje za proveru. Za neograničeni pristup počev od 1985. ova lokacija mora da se aktivira sa history+ .
history+ lokacije (0/0)

Korisnici sahistory+ mogu videti svoje aktivirane lokacije ovde. Pristup ostaje aktivan 1-nu godinu. Bazel je dostupan za besplatnu procenu.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Accumulate each data-series. Very common for growing degree days and precipitation amount.

Adjust base and limit parameter for growing degree calculation. A limit-value lower than base, calculates the temperature cold sum.