10 °C
3 km/h
4.12.
(°C)
10°
10°
10°
11°
11°
12°
12°
(°C)
JZ
JZ
JZ
JZ
JZ
JZ
JZ
(km/h)
15-32
15-32
15-32
16-33
18-34
19-35
20-36
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
1

Current satellite images for Барнстабл, Сједињене Државе

Marker lokacije postavljen je na Барнстабл.

Ova animacija prikazuje oblačnost vidljivu iz satelita. Visoki oblaci i oblaci sa vertikalnim razvojem su prikazani u beloj boji, niski oblaci i magla u sivoj boji. Ova mapa koristi infracrvenu satelitsku telemetriju za izračunavanje temperature oblaka; niske oblake i maglu teško je razlikovati od temperatura tla i stoga ona može biti netačna.

Radar i padavine kratka prognoza za Барнстабл

Marker lokacije postavljen je na Барнстабл. Ova animacija prikazuje radar padavina za poslednji sat, kao i 1h prognozu. Moguće je da rominjanje i slab sneg ne budu vidljivi na ovom radaru. Intezitet padavina je predstavljen bojama koje varijaju od svetlo plave do jako ljubičaste.