7 °C
7 km/h
3.6.
(°C)
10°
(°C)
JJI
J
J
J
J
J
JJZ
(km/h)
3-13
4-12
5-11
4-11
3-10
3-10
3-11
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
31
31
21
22
22
12
22

Current satellite images for Ласа, Кина

Marker lokacije postavljen je na Ласа.

Ova animacija prikazuje oblačnost vidljivu iz satelita. Visoki oblaci i oblaci sa vertikalnim razvojem su prikazani u beloj boji, niski oblaci i magla u sivoj boji. Ova mapa koristi infracrvenu satelitsku telemetriju za izračunavanje temperature oblaka; niske oblake i maglu teško je razlikovati od temperatura tla i stoga ona može biti netačna.