Meteoblue klimatski dijagrami su bazirani na 30 godišnjim časaovnim meteorološkim modelima koji su dostupni za bilo koje mesto na Zemlji. Oni daju dobru naznaku tipičnih klimatskih šablona i očekivanih uslova (temperatura, padavine, svetlosti i vetra). Simulirani vremenski podaci imaju prostornu rezoluciju od oko 30 km i moguće je da ne prikazuju sva lokalna vremenska dejstva, kao što su grmljavina, lokalni vetrovi, ili tornado.

Možete istražiti klimu za bilo koju lokaciju, kao što su Amazonska prašuma, Savane Zapadne Afrike, Saharska pustinja, Sibirska tundra ili Himalaji.

30 godina arhivskih vremenskih podataka po satu za Stumpertenrod možete kupiti s history+. Preuzmite parametre poput temperature, vetra, oblaka i padavina u CSV formatu za sva mesta na planeti. Poslednje 2 sedmice vremenskih podataka za Stumpertenrod moguće je besplatno proveriti ovde.

Prosečne temperature i padavine

"Prosečni dnevni maksimum" (puna crvena linija) prikazuje prosečnu dnevnu vrednost svakog meseca za Stumpertenrod. Isto tako, "prosečni dnevni minimum" (puna plava linija) prikazuje prosečnu dnevnu minimalnu temperaturu. Tropski dani ili ledene noći (isprekidana crvena i plava linija) prikazuju srednju vrednost najtoplijeg dana i najhladnije noći svakog meseca u poslednjih 30 godina. Ako planirate godišnji odmor, možete očekivati prosečne temperature ali budite spremni za toplije i hladnije dane. Brzine vetra standardno nisu prikazane ali mogu biti omogućene na dnu grafikona.

Dijagram padavina koristan je za planiranje sezonskih aktivnosti kao što su monsunska klima u Indiji ili vlažna sezona u Africi. Mesečne vrednosti padavina preko 150mm su uglavnom vlažne, a ispod 30mm uglavnom suve. Beleška: Simulirane vrednosti padavina u tropskim regionima i kompleksnim terenima teže da budu niže od lokalnih merenja.

Oblačni, sunčani i kišni dani

Ovaj dijagram prikazuje mesečne vrednosti sunčanih, delimično oblačnih, oblačnih i kišnih dana. Dani sa oblačnošću manjom od 20% se smatraju sunčanim, od 20-80% kao delimično oblačni, a sa oblačnošću većom od 80% kao oblačni. Dok Rejkjavik na Islandu ima najviše oblačnih dana, Sosusvlej u Namibijskoj pustinji je jedno od najsunčanijih mesta na svetu.

Beleška: U tropskim klimama kao što su Malezija ili Indonezija broj dana sa padavinama može biti netačan čak i do 2 dana.

Maksimalne temperature

Dijagram maksimalne temperature za Stumpertenrod prikazuje koliko dana u mesecu dostigne određene temperature. Dubai, jedan od najtoplijih gradova na svetu nema skoro ni jedan dan ispod 40°C u julu. Takođe možete videti hladne zime u Moskvi gde nekoliko dana maksimalne dnevne temperature ne dostignu ni -10°C.

Količina padavina

Dijagram količine padavina za Stumpertenrod prikazuje koliko dana u mesecu su određene vrednosti padavina dostignute. U tropskim i monsunskim klimama količina može biti potcenjena.

Brzina vetra

Dijagram za Stumpertenrod prikazuje dane po mesecima za vreme kojih vetar dostiže određenu brzinu. Zanimljiv primer je Tibetanska visoravan, gde monsuni stvaraju stalne jake vetrove od decembra do aprila, a mirne vetrove od juna do okrobra.

Jedinice brzine vetra mogu biti promenjene u podešavanjima (gore desno).

Ruža vetrova

Ruža vetrova za Stumpertenrod prikazuje koliko sati u godini vetar duva iz pojedinih pravaca. Na primer JZ: Vetar duva iz pravca Jugo-Zapada (JZ) ka Severo-Istoku (SI). Rt Horn, najjužnija tačka Južne Amerike, ima karakterističan jak zapadni vetar, koji plovilima sa jedrima otežava prelazak sa Istoka na Zapad.

Opšte informacije

Od 2007, meteoblue vrši arhiviranje modela meteoroloških podataka . U 2014. smo počeli da obračunavamo meteorološke modele sa istorijskim podacima od 1985. na dalje, stvarajući neprekidnu 30-godišnju globalnu istoriju sa vremenskim podacima po satu. Klimatski dijagrami su prvi simulirani klimatski zbirni podaci koji su dostupni javno na internetu. Naš vremenski istorijat pokriva bilo koje mesto na svetu u bilo koje vreme bez obzira na dostupnost meteoroloških stanica.

Podaci su izvedeni iz našeg globalnog NEMS meteorološkog modela u 30km rezoluciji koji ne može da proizvede detaljne lokalne meteorološke efekte, kao što su urbane vruće zone, strujanje hladnog vazduha, grmljavine ili tornado. Za lokacije i fenomene koji zahtevaju veoma veliku tačnost (kao što su proizvodnja struje, osiguranje, i sl.), pružamo simulacije sa visokom rezolucijom sa podacima na svaki sat.

Licenca

Ovi podaci se mogu koristiti pod Creative Commons licencom "Attribution + Non-Commercial (BI-NC)". Svaka komercijalna upotreba je nezakonita.

Raining for a day

Raining for a day

Our new radar function shows up to 24 hours of precipitation radar and satellite in 15 minute steps - worldwide, seamless, animated ... unique precision now for everyone.