People Indoor Bias predstavlja sveukupno predviđanje ponašanja ljudi u uslovima njihove tendencije da ostanu u zatvorenom prostoru (crveno) ili na otvorenom (zeleno). Kako se većina COVID-19 (SARS-CoV-2) zaražavanja dešava u zatvorenom prostoru, People Indoor Bias učestvuje u objašnjavanju stope zaražavanja na nivou od regionalnog do globalnog.

Mapa People Indoor Bias grafički ilustruje pretpostavku da određeni meteorološki uslovi generalno rezultiraju time da ljudi uglavnom ostanu u zatvorenom prostoru, dok drugi meteorološki uslovi rezultiraju time da ljudi pretežno provode vreme na otvorenom. People Indoor Bias može da objasni 50% - 80% ponašanja ljudi kada se radi o boravku u zatvorenom i otvorenom prostoru. Ovo je demonstrirano u studiji koja povezuje vremenske podatke sa podacima Google parkova iz 5 velikih gradova u 2 klimatske zone tokom 8 meseci 2020. godine, kao što je ilustrovano u nastavku:

Slika 1: Dijagram rasipanja indeksa Google parkova i People Indoor Biasa.
Slika 2: Preciznost People Indoor Biasa za objašnjavanje Google community mobility Reports - Izveštaja o kretanju ljudi (podaci o parkovima)

Većina slučajeva prenosa COVID-19 (SARS-CoV-2) dešava se u zatvorenom prostoru. Kada vreme nije prijatno (narandžasto ili crveno), ljudi imaju tendenciju da se okupljaju i da uglavnom ostaju u zatvorenom prostoru gde je cirkulacija vazduha ograničena, pa je zbog toga sveukupna stopa COVID-19 zaražavanja u porastu. Sa druge strane, kada je vreme umereno ili lepo (zeleno), ljudi svoje slobodno vreme provode na otvorenom gde je rizik od zaražavanja niži, što dovodi do niže stope zaražavanja. Na taj način People Indoor Bias pruža dodatni izvor podataka za procenu budućeg rizika od COVID-19 zaražavanja na velikim razmerama. Imajte u vidu da za razliku od drugih meteoblue mapa, svrha People Indoor Bias prezentacije nije da pomogne pojedinačnim korisnicima u donošenu odluka o svom svakodnevnom životu. Ona objašnjava ponašanje ljudi u odnosu na vremenske prilike i potencijalni uticaj tog ponašanja na rizik od COVID-19 (SARS-CoV-2) zaražavanja.

Praktično, visok People Indoor Bias ukazuje na to da će većina ljudi u tom području najverovatnije ostati u zatvorenom prostoru većinu dana, pa je zato verovatnoća susreta i bliskih kontakata sa drugim ljudima u zatvorenom prostoru povećana. Nasuprot tome, nizak People Indoor Bias ukazuje na to da će većina ljudi u tom području najverovatnije provoditi svoje slobodno vreme na otvorenom, pa je zato verovatnoća susreta i bliskih kontakata sa drugim ljudima smanjena. Međutim, People Indoor Bias ne može i ne objašnjava kulturološke razlike (urbano i ruralno), razlike u gradskoj arhitekturi (veliki tržni centri i male pešačke zone) ili razlike u ponašanju u različitim grupama (porodice, sportski timovi, radno okruženje). Samo predstavlja sklonost ponašanja ljudi kada je u pitanju boravak u zatvorenom ili na otvorenom prostoru.

People Indoor Bias trenutno je potvrđen za umereno kontinentalnu i morsku klimu. Proširujemo validaciju za druge klimatske zone i možda ćemo u budućnosti prilagoditi Bias kako bi se bolje uklopio i u druge klimatske zone.

Da li biste želeli da ovu mapu prikažete na svom vebsajtu? Posetite našu stranicu za vidžet mape i pratite uputstva za implementaciju vidžeta.

Odricanje od prava:
People Indoor Bias opisuje ponašanje značajne grupe ljudi i stoga nije alatka za lično planiranje kako bi se izbeglo COVID-19 (SARS-CoV-2) zaražavanje. Zbog toga meteoblue ne može ni na koji način snositi odgovornost ako je bilo koji pojedinac dobio COVID-19 (SARS-CoV-2).