Pronađite najbolje vremenske prilike u okolini odabranog mesta pomoću wehere2go. Trenutno se prikazuje područje u okolini 54.7°S 20.6°I sa najviše sunčanih sati i najnižom mogućnošću padavina.