Pronađite najbolje vremenske prilike u okolini odabranog mesta pomoću wehere2go. Trenutno se prikazuje područje u okolini Palestina sa najviše sunčanih sati i najnižom mogućnošću padavina.