Daljim korišćenjem ovog sajta, slažete se sa našom politikom kolačića koje koristimo za analitiku, personalizaciju sadržaja i reklama. Pročitajte više o kolačićima.
Icon
Temperatura (°C)
31°
34°
32°
29°
26°
Subjektivni osećaj (°C)
35°
36°
32°
28°
25°
Pravac vetra
J
JJZ
JJZ
J
JJZ
Brzina vetra (km/h)
12-14
20-33
25-38
22-46
20-54
Relativna vlažnost
71%
52%
48%
53%
60%
Koncentracija prašine iz pustinje*
Padavine (mm/3h)
-
-
-
-
-
Verovatnoća padavina
0%
0%
10%
0%
30%
rainSPOT Distribucija padavina u okviru od 35 km
Icon
Temperatura (°C)
25°
24°
24°
26°
28°
27°
24°
21°
Subjektivni osećaj (°C)
29°
29°
26°
26°
28°
27°
24°
22°
Pravac vetra
ZSZ
Z
ZSZ
S
SSZ
SZ
SSZ
SZ
Brzina vetra (km/h)
8-16
7-9
14-30
17-21
14-20
15-18
10-13
6-7
Relativna vlažnost
88%
91%
81%
68%
56%
53%
62%
74%
Koncentracija prašine iz pustinje*
Padavine (mm/3h)
2
-
-
-
-
-
-
-
Verovatnoća padavina
30%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
rainSPOT Distribucija padavina u okviru od 35 km
Icon
Temperatura (°C)
19°
18°
19°
24°
26°
26°
22°
19°
Subjektivni osećaj (°C)
20°
18°
20°
26°
26°
26°
21°
18°
Pravac vetra
SZ
SZ
SZ
S
Z
ZSZ
SSZ
SZ
Brzina vetra (km/h)
6-8
7-8
5
1-2
4-11
5-9
11-12
8-11
Relativna vlažnost
77%
81%
83%
68%
46%
45%
59%
67%
Koncentracija prašine iz pustinje*
Padavine (mm/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
Verovatnoća padavina
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
rainSPOT Distribucija padavina u okviru od 35 km
Icon
Temperatura (°C)
18°
17°
17°
22°
24°
24°
21°
18°
Subjektivni osećaj (°C)
17°
16°
15°
21°
24°
24°
21°
17°
Pravac vetra
SSZ
SZ
SZ
SSZ
SSZ
SSZ
SSZ
S
Brzina vetra (km/h)
13-23
12-33
16-33
15-20
12
13-14
7-8
1-3
Relativna vlažnost
82%
81%
77%
65%
55%
51%
63%
58%
Koncentracija prašine iz pustinje*
Padavine (mm/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
Verovatnoća padavina
10%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
rainSPOT Distribucija padavina u okviru od 35 km
Icon
Temperatura (°C)
16°
15°
16°
22°
24°
24°
21°
18°
Subjektivni osećaj (°C)
15°
14°
15°
21°
24°
24°
20°
16°
Pravac vetra
SSZ
S
S
SI
SSI
SSI
SSI
ISI
Brzina vetra (km/h)
5-7
6-9
7-11
7-9
5
7
9-17
7-13
Relativna vlažnost
62%
70%
69%
49%
41%
43%
59%
58%
Padavine (mm/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
Verovatnoća padavina
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
rainSPOT Distribucija padavina u okviru od 60 km
Icon
Temperatura (°C)
16°
16°
16°
21°
23°
24°
20°
18°
Subjektivni osećaj (°C)
16°
14°
15°
19°
22°
22°
18°
15°
Pravac vetra
SZ
SSZ
S
SSI
ISI
ISI
IJI
JI
Brzina vetra (km/h)
2-4
7-10
8-15
7-10
7-11
10-14
11-19
10-24
Relativna vlažnost
60%
67%
66%
47%
34%
38%
49%
53%
Padavine (mm/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
Verovatnoća padavina
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
rainSPOT Distribucija padavina u okviru od 60 km
Icon
Temperatura (°C)
16°
15°
16°
22°
24°
24°
21°
18°
Subjektivni osećaj (°C)
15°
14°
16°
20°
22°
24°
20°
17°
Pravac vetra
IJI
ISI
SI
I
I
I
IJI
I
Brzina vetra (km/h)
6-10
5-8
7-16
13-22
14-21
13-22
12-26
10-21
Relativna vlažnost
64%
70%
73%
51%
42%
52%
62%
68%
Padavine (mm/3h)
-
-
-
-
-
-
-
-
Verovatnoća padavina
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
rainSPOT Distribucija padavina u okviru od 60 km