Uporedite naše prognoze sa posmatranim podacima za nekoliko prethodnih dana uz pomoć naše kratkoročne verifikacije. Verifikacija za Flachau.

Poređenje vremenskih modela za Flachau

Plave linije odgovaraju prognozama izračunatim sa različitim vremenskim modelima visoke rezolucije. Takođe su prikazani delovi tradicionalnog zbirnog predviđanja, gde se isti vremenski model (GFS) pokreće nekoliko puta sa nešto drugačijim početnim uslovima, kako bi odrazio nepouzdanost u posmatranjima potrebnim za pokretanje modela prognoze. Delovi GFS su smanjeni a odstupanja prilagođena prema lokalnom vremenu, dok su podaci iz modela visoke rezolucije netaknuti.

  • U gornjem grafikonu, prognoza temperature za Flachau je prikazana svetlo plavom bojom za različite modele visoke rezolucije i crvenom za zajedničke članove GFS. Crna linija predstavlja srednju vrednost svih predviđanja a isprekidana linija meteoblue usaglašenu prognozu kako je prikazano u našim vremenskim prognozama.
  • Grafikon 2nd prikazuje zbirnu prognozu padavina, odnosno ukupnu količinu koja pada od danas do datuma prikazanog na vremenskoj osi. Ljubičasta boja se koristi da pokaže vreme kada ima padavina.
  • Grafikon 3rd je prognozirana oblačnost u procentima uz korišćenje svetlo plave boje za vremenske modele visoke rezolucije a zelene za zbirne delove GFS.
  • Grafikon 4th označava prognozu vetra izračunatu modelom visoke rezolucije (svetlo plava) i zbirnim predviđanjem (zelena boja). Takođe je prikazan dnevni prikaz pravca vetra u obliku ruže vetrova. Veći segmenti ukazuju na to da je ovaj pravac vetra verovatniji i češći tokom dana nego u pravcima s manjim segmentima. Ako imate mnogo segmenata sa svim približno jednakim veličinama nego što je prognoza vetra, pravac je vrlo nepouzdan. Ako postoje većinska dva suprotna pravca, to često ukazuje na cirkulaciju termalnog vetra gde vetar duva iz razlilčitog pravca tokom dana nego tokom noći.

Zašto prikazujemo tradicionalnu zbirnu prognozu i prognozu multi modela istovremeno?

Tradicionalna grupa (npr. GFS) izračunata sa istim modelom prognoze često potcenjuje nepouzdanost u vremenu tokom prva 3 do 5 dana, čime se precenjuje pouzdanost prognoze. Dalje, tradicionalne grupe pokreću se pod mnogo nižom rezolucijom, zanemarujući deo lokalnog vremenskog fenomena, što se može videti u modelima visoke rezolucije. Veoma je važno napomenuti da svi delovi tradicionalne grupe imaju istu mogućnost da budu tačni (nema načina da unapred kažemo koji će biti bolji). Ovo je u suprotnosti sa modelima visoke rezolucije, gde neki pružaju bolje prognoze od drugih u zavisnosti od lokacije i vremenskih uslova.


Meteorološki modeli

Meteorološki modeli simuliraju stvarne procese. Meteorološki model deli svet ili oblast na manje "mrežne-ćelije". Svaka ćelija je od oko 4km pa do 40km široka i od 100m pa do 2km visoka. Naši modeli sadrže 60 atmosferskih slojeva i dosežu duboko do stratosfere na 10-25 hPa (60km nadmorske visine). Vreme je simulirano pomoću rešavanja kompleksnih matematičkih jednačina između svih mrežnih ćelija svake sekunde i parametri kao što su temperatura, brzina vetra ili oblačnost se čuvaju svaki sat.

meteoblue sarađuje sa velikim brojem meteoroloških modela i integriše slobodne podatke iz više izvora. Svi meteoblue modeli su izračunati dva puta na dan na našem namenskom superkompjuteru.

Model Oblast Rezolucija Poslednje ažuriranje Izvor

NEMS porodica modela: Poboljšani NMM naslednik (u funkcije od 2013). NEMS je višestruki model (korišćen globalno i lokalno) koji značajno poboljšava prognozu razvoja oblačnosti i padavina.

NEMS4 Centralna Evropa 4 km 72 h 19.40 CET meteoblue
NEMS12 Evropa 12 km 180 h 20.13 CET meteoblue
NEMS2-12 Evropa 12 km 168 h 22.57 CET meteoblue
NEMS-8 Centralna Amerika 12 km 180 h 22.45 CET meteoblue
NEMS12 Indija 12 km 180 h 21.17 CET meteoblue
NEMS10 Južna Amerika 10 km 180 h 22.19 CET meteoblue
NEMS10 Južna Afrika 10 km 180 h 21.38 CET meteoblue
NEMS8 Novi Zeland 8 km 180 h 20.33 CET meteoblue
NEMS8 Japan, Istočna Azija 8 km 180 h 20.10 CET meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 18.16 CET meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 00.02 CET meteoblue

NMM porodica modela: prvi meteorološki model meteoblue (u funkciji od 2007). NMM je regionalni meteorološki model koji je usavršen za kompleksan teren.

NMM4 Centralna Evropa 4 km km 72 h 18.46 CET meteoblue
NMM12 Evropa 12 km km 180 h 19.56 CET meteoblue
NMM18 Južna Amerika 18 km km 180 h 21.59 CET meteoblue
NMM18 Južna Afrika 18 km km 180 h 20.25 CET meteoblue
NMM18 Jugoistočna Azija 18 km km 180 h 20.57 CET meteoblue

Domeni trećih lica: Kao što možete videti na drugim veb stranicama

GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 17.31 CET NOAA NCEP
GFS40 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 17.46 CET NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 23.05 CET NOAA NCEP
NAM3 Severna Amerika 3 km 60 h 16.30 CET NOAA NCEP
NAM5 Severna Amerika 5 km 60 h 18.15 CET NOAA NCEP
NAM12 Severna Amerika 12 km 84 h (@ 3 h) 16.38 CET NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 00.26 CET NOAA NCEP
ICON7 Evropa 7 km 120 h (@ 3 h) 17.26 CET Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 19.23 CET Deutscher Wetterdienst
ICON2 Nemačka i Alipi 2.2 km 48 h 00.41 CET Deutscher Wetterdienst
GEM2 Severna Amerika 2.5 km 48 h 19.21 CET Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 19.15 CET Environment Canada
AROME2 Francuska 2 km 36 h 20.19 CET METEO FRANCE
ARPEGE11 Evropa 11 km 96 h 09.56 CET METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 19.46 CET METEO FRANCE
HRMN5 Centralna Evropa 5 km 48 h 00.22 CET KNMI
HIRLAM11 Evropa 11 km 48 h 19.31 CET KNMI
HIRLAM7 Evropa 7 km 54 h 19.28 CET Finnish Meteorological Institute
UKMO-17 Global 17 km 144 h (@ 3 h) 18.19 CET UK MET OFFICE

Pokrivenost širom sveta

meteoblue domain overview meteoblue meteorološki modeli pokrivaju većinu naseljenih mesta u visokoj rezoluciji (3-10km) i širom sveta u ograničenoj rezoluciji (30km). Mapa na strani prikazuje NMM modele kao crvene, a NEMS modele kao crne kutije. Za pojedinačnu prognozu, brojni meteorološki modeli, statističke analize, merenja, radarska i satelitska telemetrija se uzimaju u obzir i kombinuju se da proizvedu najverovatniju vremensku prognozu za bilo koju lokaciju na Zemlji.

Više meteoroloških podataka