İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi, insanların davranışlarını evde kalma (kırmızı) veya dışarıya çıkma (yeşil) eğilimleri açısından genel bir tahmini temsil eder. Çoğu COVID-10 (SARS-CoV-2) enfeksiyonları kapalı mekanlarda gerçekleştiğinden dolayı, Kişilerin Kapalı Mekan Eğilimi enfeksiyon oranlarını bölgesel ve küresel ölçekte açıklamaya katkı sağlar.

İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi, bazı meteorolojik koşullar nedeniyle insanların genellikle kapalı mekanlarda kalması ile sonuçlanırken diğer meteorolojik koşullar nedeniyle çoğunlukla dışarıda zaman geçirmesi varsayımını grafiksel olarak tasvir eder. İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi, insanların %50 - %80'inin kapalı veya açık mekanda olma tutumunu açıklayabilir. Bu, aşağıda gösterildiği gibi, 2020'de 8 ay boyunca 2 iklim alanında bulunan 5 şehirdeki hava durumu verilerini Google park verileri ile ilişkilendiren bir çalışmada kanıtlanmıştır.

1. Şekil: Google Park Endeksi ve İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi'nin Saçılım Grafiği.
2. Şekil: Google topluluğun hareketliliği Raporlarını (Park Verileri) açıklamak adına İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi'nin doğruluğu

COVID-19 (SARS-CoV-2)'nin çoğu bulaşma vakası kapalı mekanlarda gerçekleşiyor. Hoş olmayan bir hava durumunda (turuncu veya kırmızı), insanlar genellikle hava sirkülasyonunun sınırlı olduğu kapalı mekanlarda kalmayı veya buluşmayı tercih ediyor ve bu nedenle genel COVID-19 enfeksiyon oranı artıyor. Diğer yandan, hava durumu makul veya hoş olduğunda (yeşil), insanlar boş zamanlarını bulaşma riskinin daha düşük olduğu dış mekanlarda harcamayı tercih ediyor ve bu durum daha düşük bulaşma oranına neden oluyor. Dolayısıyla, İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi, gelecekteki COVID-19 bulaşma riskini geniş ölçekte tahmin etmek için ek bir veri kaynağı sunmaktadır. meteoblue'nun diğer haritalarının aksine, İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi kişilerin günlük hayatları hakkında karar vermelerine yardun etme amacını taşımamaktadır. İnsanların davranışlarının hava durumu ile ilişkisini ve bunun COVID-19 (SARS-CoV-2) bulaşma riski üzerindeki etkisini açıklar.

Pratik olarak, İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi'nin yüksek olması çoğu kişinin günün büyük bir kısmında kapalı mekanlarda kalmasının daha muhtemel olduğuna işaret eder ve bu nedenle diğer insanlarla kapalı mekanlarda buluşma veya yakın mesafede olma olasılığı artar. Diğer taraftan, İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi'nin düşük olması insanların boş zamanlarını dışarıda harcamasının daha muhtemel olduğuna işaret eder ve bu nedenle diğer insanlarla buluşma veya onlara yakın olma olasılığı azalır. Ancak, İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi kültür (kent - kırsal), şehir mimarisi (büyük AVM'ler - küçük yaya alanları) veya farklı guplardaki davranışlar (aileler, spor takımları, işgücü) arasındaki farklı açıklayamaz ve açıklamaz. Yalnızca insanların daha fazla kapalı mekan veya açık mekan performanslarının eğilimini temsil eder.

İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi şu anda ılıman kıta ve deniz iklimler için doğrulanmıştır. Diğer iklim alanları için doğruluğu genişletmekteyiz ve gelecekte Eğilimi diğer iklim alanlarına da uyması için adapte edebiliriz.

Bu haritayı web sitenizde göstermek ister misiniz? Harita widget'ı sayfamızı ziyaret edin ve widget'ı eklemek için yönergeleri takip edin.

Uyarı:
İnsanların Kapalı Mekan Eğilimi, oldukça büyük bir gruptaki insanların davranışlarını tanımlar ve bu nedenle COVID-19 (SARS-CoV-2) enfeksiyonlarından kaçınmak için bir kişisel planlama aracı değildir. Bu yüzden meteoblue herhangi bir kişiye COVID-19 (SARS-CoV-2) bulaşmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.