Συγκρίνετε τις προγνώσεις μας με δεδομένα παρατήρησης για τις τελευταίες ημέρες με τη βραχυπρόθεσμη επαλήθευσης μας Wettsteinquartier.

Σύγκριση μοντέλων καιρού για Wettsteinquartier

Οι μπλε γραμμές αντιστοιχούν σε προγνώσεις από υψηλής ανάλυσης μοντέλα καιρού . Επίσης, παρουσιάζονται επίσης τα μέλη μιας ensemble πρόγνωσης, όπου το ίδιο μοντέλο καιρού (GFS) εκτελείται αρκετές φορές με ελαφρώς διαφορετικές αρχικές συνθήκες, για να ενσωματωθούν οι αβεβαιότητες στις παρατηρήσεις που υπάρχουν στη λειτουργία ενός μοντέλου. Τα μέλη του GFS έχουν τροποποιηθεί ώστε να προσαρμοσθούν στις τοπικές καιρικές συνθήκες. Τα δεδομένα στα μοντέλα υψηλής ανάλυσης δεν έχουν τροποποιηθεί.

  • Στο επάνω γράφημα, φαίνεται η προγν. θερμοκρασίας για το Wettsteinquartier με ανοιχτό μπλε χρώμα για διαφορετικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης και κόκκινο για τα ensemble του GFS. Η μαύρη γραμμή δείχνει το μέσο όρο όλων των προγνώσεων και η διακεκομμένη γραμμή της πρόγνωση meteoblue, όπως φαίνεται από το δικό μας μοντέλο.
  • Το γράφημα 2nd δείχνει τη πρόγνωση συνολικής βροχόπτωσης, δηλαδή το συνολικό ποσό που πέφτει από σήμερα μέχρι την ημερομηνία που εμφανίζεται στον χρονικό άξονα. Με μοβ χρώμα φαίνονται οι χρονικές περίοδοι που θα βρέχει.
  • Το γράφημα 3rd είναι πρόγνωση ποσοστού (%) νεφοκάλυψης. Με ανοιχτό μπλε φαίνονται τα καιρικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης και με πράσινο για τα emsemble του GFS.
  • Το γράφημα 4 δείχνει την πρόγνωση ανέμου όπως υπολογίζεται από τα μοντέλα υψηλής ανάλυσης (ανοικτό μπλε) και από το ensemble (πράσινο). Επίσης δείχνει την ημερήσια κατανομή της διεύθυνσης του ανέμου σε ροδόγραμμα. Μεγαλύτερες ακτίνες δείχνουν ότι αυτή η διεύθυνση του ανέμου είναι πιο πιθανή και πιο συχνή από ότι οι διευθύνσεις με μικρότερες ακτίνες. Εάν έχετε πολλές ακτίνες με παρόμοιο μέγεθος, τότε η πρόγνωση διεύθυνσης του ανέμου είναι αβέβαιη. Εάν υπάρχουν κατά κύριο λόγο δύο αντίθετες κατευθύνσεις, αυτό συχνά υποδηλώνει θερμική κυκλοφορία αέρα όπου ο άνεμος φυσάει από μια διαφορετική κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της ημέρας από τη νύχτα (θαλάσσια-απόγεια αύρα).

Γιατί παρουσιάζουμε ταυτόχρονα μια ensemble πρόγνωση και μια πρόγνωση πολλών μοντέλων;

Το παραδοσιακό ensemble (π.χ. GFS) συχνά υποτιμά τις αβεβαιότητες του καιρού για τις πρώτες 3 έως 5 ημέρες, υπερεκτιμώντας έτσι την εμπιστοσύνη στην πρόβλεψη. Επιπλέον, το παραδοσιακό ensemble έχει χαμηλότερη ανάλυση και αποτυγχάνει σε τοπικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν με μοντέλα υψηλής ανάλυσης. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι όλα τα μέλη ενός ensemble έχουν την ίδια πιθανότητα να είναι αληθινά (δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πούμε ποιο θα είναι καλύτερο). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα μοντέλα υψηλής ανάλυσης, όπου ορισμένα παρέχουν καλύτερες προγνώσεις από άλλa, ανάλογα με την τοποθεσία και τις καιρικές συνθήκες.


Μοντέλα καιρού

Τα μοντέλα καιρού προσομοιώνουν φυσικές διεργασίες. Ένα μοντέλο καιρού χωρίζει τον κόσμο ή μια περιοχή σε μικρά "κύτταρα". Κάθε κύτταρο έχει διαστάσεις από 4 έως 40 χλμ. πλάτος και 100 έως 2.000 μέτρα ύψος. Τα μοντέλα μας περιέχουν 60 ατμοσφαιρικά στρώματα και φθάνουν βαθιά μέσα στην στρατόσφαιρα έως τα 10-25 hPa (υψόμετρο 60 χλμ.). Ο καιρός προσομοιώνεται με την επίλυση σύνθετων μαθηματικών εξισώσεων μεταξύ όλων των κυττάρων του πλέγματος κάθε λίγα δευτερόλεπτα και παράμετροι όπως η θερμοκρασία, η ταχύτητα του ανέμου ή η νέφωση, αποθηκεύονται για κάθε ώρα.

Το meteoblue διαχειρίζεται ένα μεγάλο αριθμό μοντέλων καιρού και ενσωματώνει ανοιχτά δεδομένα από διάφορες πηγές. Όλα τα μοντέλα του meteoblue τρέχουν δύο φορές την ημέρα σε ένα σύμπλεγμα Η.Υ. υψηλής απόδοσης.

Μοντέλο Περιοχή Ανάλυση (διακριτική ικανότητα) Τελευταία ενημέρωση Πηγή

Οικογένεια μοντέλων NEMS: Βελτιωμένος διάδοχος του ΝΜΜ (λειτουργεί από το 2013). Το NEMS είναι ένα μοντέλο πολλαπλής κλίμακας (από παγκόσμιο έως τοπικό) και έχει βελτιώσει σημαντικά την ανάπτυξη νεφών και τον υετό.

NEMS4 Κεντρική Ευρώπη 4 km 72 h Η:57 CEST meteoblue
NEMS12 Ευρώπη 12 km 180 h Η:36 CEST meteoblue
NEMS2-12 Ευρώπη 12 km 168 h Η:45 CEST meteoblue
NEMS-8 Κεντρική Αμερική 12 km 180 h Η:59 CEST meteoblue
NEMS12 Ινδία 12 km 180 h Η:00 CEST meteoblue
NEMS10 Νότια Αμερική 10 km 180 h Η:58 CEST meteoblue
NEMS10 South Africa 10 km 180 h Η:49 CEST meteoblue
NEMS8 Νέα Ζηλανδία 8 km 180 h Η:17 CEST meteoblue
NEMS8 Japan East Asia 8 km 180 h Η:59 CEST meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h Η:39 CEST meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h Η:28 CEST meteoblue

Οικογένεια μοντέλων ΝΜΜ: το πρώτο μοντέλο καιρού στο meteoblue (λειτουργεί από το 2007). Το ΝΜΜ είναι ένα περιοχικό μοντέλο, ιδιαίτερα βελτιστοποιημένη για έντονο ανάγλυφο.

NMM4 Κεντρική Ευρώπη 4 km 72 h Η:37 CEST meteoblue
NMM12 Ευρώπη 12 km 180 h Η:59 CEST meteoblue
NMM18 Νότια Αμερική 18 km 180 h Η:16 CEST meteoblue
NMM18 South Africa 18 km 180 h Η:31 CEST meteoblue
NMM18 Νοτιοανατολική Ασία 18 km 180 h Η:05 CEST meteoblue

τομείς τρίτων: Όπως φαίνονται στις περισσότερες άλλες ιστοσελίδες

GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) Η:35 CEST NOAA NCEP
GFS40 Global 40 km 180 h (@ 3 h) Η:45 CEST NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) Η:28 CEST NOAA NCEP
NAM3 Βόρεια Αμερική 3 km 60 h Η:35 CEST NOAA NCEP
NAM5 Βόρεια Αμερική 5 km 48 h Η:16 CEST NOAA NCEP
NAM12 Βόρεια Αμερική 12 km 84 h (@ 3 h) Η:39 CEST NOAA NCEP
ICON7 Ευρώπη 7 km 120 h (@ 3 h) Η:14 CEST Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) Η:08 CEST Deutscher Wetterdienst
COSMO2 Germany & Alps 2.2 km 27 h Η:33 CEST Deutscher Wetterdienst
GEM2 Βόρεια Αμερική 2.5 km 48 h Η:20 CEST Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) Η:15 CEST Environment Canada
AROME2 Γαλλία 2 km 36 h Η:30 CEST METEO FRANCE
ARPEGE11 Ευρώπη 11 km 96 h Η:28 CEST METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) Η:17 CEST METEO FRANCE
HRMN5 Κεντρική Ευρώπη 5 km 48 h Η:21 CEST KNMI
HIRLAM11 Ευρώπη 11 km 48 h Η:31 CEST KNMI
HIRLAM7 Ευρώπη 7 km 54 h Η:25 CEST Finnish Meteorological Institute
UKMO-17 Global 17 km 144 h (@ 3 h) Η:19 CEST UK MET OFFICE

Παγκόσμια κάλυψη

meteoblue domain overview Τα αριθμητικά μοντέλα meteoblue καλύπτουν τις περισότερες κατοικημένες περιοχές σε υψηλή ανάλυση (3-10km) και σε παγκόσμιο επίπεδο σε μέτρια ανάλυση (30χλμ). Ο διπλανός χάρτης εμφανίζειμε κόκκινο τα μοντέλα ΝΜΜ και με μαύρο τα μοντέλα NEMS. Για την πρόγνωση, λαμβάνονται υπόψη πολλαπλά μοντέλα καιρού, στατιστική ανάλυση, παρατηρήσεις, δεδομένα ραντάρ και δορυφόρων και συνδυάζονται για να δημιουργήσουν την πιο πιθανή πρόγνωση του καιρού για οποιαδήποτε τοποθεσία στη Γη.