Στον επάνω πίνακα φαίνεται η εποχική πρόγνωση του κλίματος για την περιοχή της Notre-Dame-du-Cruet. Δείχνει τη μηνιαία μέση απόκλιση της θερμοκρασίας και της βροχής για τους επόμενους 6 μήνες.. Η πρόγνωση είναι περιφερειακή για περιοχές 100 km επί 100 km ή μεγαλύτερες.

Η εποχική πρόγνωση παρέχει κλιματικά χαρακτηριστικά όπως μέσες τιμές ή αποκλίσεις για ένα ολόκληρο μήνα. Οι ανωμαλίες είναι αποκλίσεις από τον κλιματολογικό μέσο. Έτσι, η αρνητική απόκλιση στη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση υποδεικνύει ψυχρότερες και ξηρότερες συνθήκες απ' ότι συνήθως. Οι κλιματολογικές πληροφορίες επιτρέπουν ελάχιστα συμπεράσματα σχετικά με τον αναμενόμενο καιρό. Υποθέστε ένα μήνα με θετική ανωμαλία +1 βαθμού. Είναι πολύ απίθανο ότι κάθε ώρα αυτού του μήνα είναι κατά 1 βαθμό θερμότερη. Ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι ότι ορισμένες μέρες είναι σημαντικά θερμότερες από το μέσο όρο, ενώ άλλες είναι κοντά στο μέσο όρο. Το πιο σημαντικό: μπορεί να υπάρχουν και κάποιες μέρες που είναι ψυχρότερες ή σημαντικά και πιο κρύες από το μέσο όρο, οπότε η θετική ανωμαλία δεν είναι καθόλου εγγύηση για να μην υπάρχει π.χ. παγετός.

Μια εποχική πρόγνωση καιρού για μια συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι τεχνικά εφικτή: είναι στατιστικά πιο αναξιόπιστη από τον μέσο όρο του κλίματος. Ο λόγος είναι ότι οι καθημερινές καιρικές συνθήκες υπόκεινται σε μεγάλες μεταβολές που επηρεάζονται από γεγονότα μεσαίας ή μικρής κλίμακας που δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια. Έτσι οι ημερήσιες προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες είναι στατιστικά πιο αναξιόπιστες από τον κλιματικό μέσο περίπου 10-14 ημέρες μπροστά. Ίσως παρατηρήσατε την αναξιοπιστία μιας πρόβλεψης 10 ημερών και ότι η πρόγνωση για πολλούς μήνες είναι σαφώς πιο δύσκολη.

Καθώς οι εποχιακές προγνώσεις μπορούν να είναι περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστες, παρέχουμε τα αποτελέσματα από αρκετές εκατοντάδες προγνώσεις για την καλύτερη εκτίμηση μιας τάσης. Συνδυάζουμε όλες τις εποχιακές προγνώσεις, που υπολογίζονται από μεγάλα Κέντρα και Ιδρύματα όλου του κόσμου, σε ένα Υπερ-Σύνολο (Super-Ensemble, ENSEMBLE), το οποίο και είναι πιθανότερο να είναι πιο σωστό από μια πρόγνωση από ένα μεμονωμένο Ίδρυμα. Εάν παρατηρηθεί ότι αντιφάσκουν οι προγνώσεις από διαφορετικά μοντέλα, τότε είναι πολύ δύσκολη η εποχιακή πρόγνωση για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές και καταστάσεις όπου οι εποχιακές προγνώσεις μπορούν να είναι αρκετά ανακριβείς. Τα πιο γνωστά παραδείγματα σχετίζονται με τα φαινόμενα El Niño και La Niña.

Τα διαφορετικά μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ είναι υπολογισμένα από: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης Καιρού (ECMWF), το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Πρόβλεψης (NCEP/NOAA), τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), το UK-MetOffice (UKMO), το MeteoFrance (METEOFR), την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC). Οι Υπηρεσίες και τα Κέντρα ενημερώνουν τις προγνώσεις τους περίπου μια φορά το μήνα, όμως δε γίνονται όλες οι ενημερώσεις την ίδια χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου, αναγράφουμε στο διάγραμμα το πότε τρέχει τις προγνώσεις το κάθε κέντρο. Επανυπολογίζουμε το σύνολο (ensemble) κάθε φορά που κάποιο από τα κέντρα ενημερώνει μια πρόγνωση.

Επιστροφή στην κορυφή