meteoblue Ad-free 9 €
point+ ამ მეტეოგრამის დამატებითი ფუნქციები ხელმისაწვდომია point+ ის მომხმარებლებისთვის გაიგეთ მეტი
meteoblue

ამინდის მოდელები (meteoblue)

მესამე მხარის მოდელები

შეადარეთ ჩვენი პროგნოზები ბოლო დღეების დაკვირვების მონაცემებთან ჩვენი მოკლევადიანი ვერიფიკაციით Matrei in Osttirol-თვის.

ამინდის მოდელების შედარება Matrei in Osttirol

 • ყველა მოდელს ენიჭება ერთი ფერი, რომელიც შემდეგ აისახება ყველა დიაგრამაზე. დიაგრამის გვერდზე არსებულ სქემაზე მოცემულია სახელები და მისი შესაბამისი ფერები.
 • პირველ დიაგრამაზე ნაჩვენებია ტემპერატურის პროგნოზი თითოეული მოდულისთვის. დრო მზის ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე ნაჩვენებია ღია ყვითელი ფერით. წყვეტილი ხაზი წარმოადგენს ყველა მოდელის საშუალო მონაცემს.
 • მეორე დიაგრამა აჩვენებს ნალექების რაოდენობას: ლურჯი სვეტი მიუთითებს ნალექების ერთი საათის განმავლობაში დაგროვებულ რაოდენობას (მილიმეტრებში). სვეტები მუქდება როცა ნალექების უფრო მეტი რაოდენობაა მოსალოდნელი.
 • ამინდის ნიშნები გამოიყენება მესამე დიაგრამაზე პროგნოზირებული პირობების საჩვენებლად. ფონი არის ღია ცისფერი როცა ის მიუთითებს ნათელ ცას, ღია ნაცრისფერი მსუბუქი ღრუბლიანობისას, და მუქი ნაცრისფერი ძლიერი ღრუბლიანობის დროს.

მოცემული პარამეტრები პირდაპირი მოდელიდან გამომდინარეობს და არ ეყრდნობა შერჩეული ადგილის ზუსტ სიმაღლესა და პოზიციას.

ხშირად, ამინდის პროგნოზი ნაკლებად ზუსტია გარკვეულ ადგილებში და ბევრ ადგილას ის შეიძლება სრულიად განსხვავებულ შედეგს აჩვენებდეს. კარგი იქნებოდა, წინასწარ ვიცოდეთ, ესა თუ ის პროგნოზი გაამართლებს თუ არა, მაგრამ როგორ? ყველა ამინდის პროგნოზი ხომ კომპიუტერული მოდელების მიხედვით გამოითვლება. ზოგჯერ მონაცემები განსხვავდება იმისგან, რა ამინდიც რეალურად არის, რაც თავისთავად მიუთითებს იმ სირთულეზე რაც ამინდის ზუსტი პროგნოზის დადგენასთან არის დაკავშირებული. ამიტომაც არის რომ ხშირ შემთხვევაში, ამინდის პროგნოზი იცვლება ყოველდღიურად. ჩვენი "Multi-Model" დიაგრამა აჩვენებს ამინდის პროგნოზს სხვადასხვა მოდელებზე დაყრდნობით როგორიცაა meteoblue და სხვა, ძირითადად, ეროვნული ამინდის სააგენტოები. საერთოდ, რაც უფრო განსხვავდება მაჩვენებლები სხვადასხვა მოდელებს შორის, მით უფრო იზრდება შესაძლებლობა რომ დადგინდეს რეალური პროგნოზი.

რა უნდა გააკეთოთ თუ ამინდის პროგნოზი გაურკვეველია?

 1. გამოსავალი არის ის, რომ უნდა იქონიოთ ალტერნატიული გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება.
 2. განაახლოთ ამინდის პროგნოზი უფრო ხშირად.
 3. შეამოწმეთ ამინდის ცვლილებები უფრო ხშირად.
 4. გადადოთ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, თუ ისინი ძირითადად კარგ ამინდზეა დამოკიდებული და ა.შ.

პროგნოზის შეზღუდვები

 • ჭექა-ქუხილი: ჭექა-ქუხილის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა შეუძლებელია და მასთან დაკავშირებული ნალექი ან სეტყვა შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ერთი ადგილიდან მეორეზე.
 • ბურუსი: ნისლი და დაბალი ღრუბლები ხშირად შეუმჩნეველია თანამგზავრისა და კომპიუტერული მოდელებისთვის. შედეგად, კომპიუტერული მოდელები შეიძლება გადაჭარბებულად აჩვენებდეს მზიან პირობებს იმ ადგილებში რომლებიც ნისლისკენ არის მიდრეკილი.
 • ტოპოგრაფია: კომპლექსური მთის რელიეფის არსებობა ძალიან ართულებს ამინდის ზუსტ განსაზღვრას. ასეთ ადგილებში დაბალი ღრუბლები და ნალექები შეიძლება სწრაფად განვითარდეს გარეშე და განსხვავდებოდეს იმ პროგნოზისგან რაც კომპიუტერულ მოდელშია მოცემული.

ესეთი ამინდის ტიპი ძალიან რთულად პროგნოზირებადია, ის დამოკიდებულია ადგილზე, კონკრეტულ დროზე და ადგილობრივ რელიეფზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამინდის პროგნოზი კონკრეტულ დროს შეიძლება არ აჩვენებდეს ნალექების ალბათობას, მაშინაც არსებობს იმის შანსი რომ წვიმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით წამოვიდეს. ასეთ ადგილებში ცივი ჰაერის მასები და ჭექა-ქუხილიც შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე საათში. ასეთ (მთაგორიანი) ადგილებში ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ ამინდის ცვლილებას. ხშირ შემთხვევაში, კომპიუტერულ მოდელებსაც კი არ შეუძლია განსაზღვროს ზუსტი ამინდი.

ამინდის მოდელები

ამინდი მოდელები ფიზიკური პროცესების სიმულაციას აკეთებენ. ამინდის მოდელი ყოფს მსოფლიოს ან რეგიონს პატარა "ქსელის უჯრად". თითოეული უჯრა დაახლოებით 4 კმ დან 40 კმ-ის ფართობისაა და 100 მეტრიდან 2 კმ-მდე სიმაღლის. ჩვენი მოდელები ფარავს 60 ატმოსფერულ ფენას და ღრმად აღწევს სტრატოსფეროში at 10-25 hPa-ს დონეზე (60 კმ სიმაღლეზე). ამინდი გამოითვლება იმ კომპლექსური მათემატიკური განტოლებების მეშვეობით რომლებიც ქსელის უჯრებიდან გამომდინარეობს და მოიცავს ისეთ კომპონენტებს როგორებიცაა ტემპერატურა, ქარის სიჩქარე და ღრუბლების ოდენობა. მოცემულ ყველა კომპონენტზე ინფორმაცია ახლდება წამიერად.

meteoblue ამუშავებს დიდი რაოდენობით ამინდის მოდელს და აერთიანებს მონაცემებს სხვადასხვა წყაროდან. ყველა meteoblue-ს მოდელი გამოთვლილია დღეში ორჯერ High Performance Cluster-ის მეშვეობით.

მოდელი რეგიონი რეზოლუცია ბოლო განახლება წყარო

NEMS მოდელის ოჯახი: გაუმჯობესებული NMM-ის მემკვიდრე (რომელიც 2013 წლიდან ოპერირებს). NEMS არის მრავალ მასშტაბური მოდელი რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ღრუბლის განვითარებისა და ნალექის პროგნოზს.

NEMS-4 ცენტრალური ევროპა 4.0 km 72 სთ 09:21 UTC meteoblue
NEMS-12 ევროპა 12.0 km 180 სთ 10:16 UTC meteoblue
NEMS-30 Global 30.0 km 180 სთ 09:04 UTC meteoblue
NEMS-8 ახალი ზელანდია 8.0 km 180 სთ 10:11 UTC meteoblue
NEMS-10 ინდოეთი 10.0 km 180 სთ 11:02 UTC meteoblue
NEMS-8 იაპონია აღმოსავლეთ აზია 8.0 km 180 სთ 09:49 UTC meteoblue
NEMS-12 ცენტრალური ამერიკა 12.0 km 180 სთ 12:17 UTC meteoblue
NEMS-10 სამხრეთ აფრიკა 10.0 km 180 სთ 11:09 UTC meteoblue
NEMS2-12 ევროპა 12.0 km 168 სთ 12:59 UTC meteoblue
NEMS2-30 Global 30.0 km 168 სთ 14:37 UTC meteoblue
NEMS-10 სამხრეთ ამერიკა 10.0 km 180 სთ 12:39 UTC meteoblue

NMM მოდელის ოჯახი: პირველი ამინდის მოდელი meteoblue-გან (ოპერირებს 2007 წლიდან). NMM წარმოადგენს რეგიონალურ ამინდის მოდელი და ის ოპტიმიზირებულია რთული რელიეფისთვის.

NMM-4 ცენტრალური ევროპა 4.0 km 72 სთ 07:45 UTC meteoblue
NMM-12 ევროპა 12.0 km 180 სთ 09:00 UTC meteoblue
NMM-18 სამხრეთ აფრიკა 18.0 km 180 სთ 09:29 UTC meteoblue
NMM-18 სამხრეთ ამერიკა 18.0 km 180 სთ 11:10 UTC meteoblue
NMM-18 სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია 18.0 km 180 სთ 10:04 UTC meteoblue

მესამე მხარის დომეინები: ისე როგორც მოცემულია ყველა სხვა ვებ-გვერდებზე

IFSENS-40 Global 30.0 km 360 სთ (@ 3hourly სთ) 11:38 UTC ECMWF
GFSENS-40 Global 40.0 km 384 სთ (@ 3hourly სთ) 10:21 UTC NOAA NCEP
GFS-25 Global 22.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 06:33 UTC NOAA NCEP
GFS-12 Global 12.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 06:56 UTC NOAA NCEP
IFS-20 Global 20.0 km 144 სთ (@ 3hourly სთ) 11:17 UTC ECMWF
ICON-12 Global 13.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 07:35 UTC Deutscher Wetterdienst
ICON-7 ევროპა 7.0 km 120 სთ (@ 3hourly სთ) 06:24 UTC Deutscher Wetterdienst
ICOND-2 Germany and Alps 2.0 km 48 სთ 13:15 UTC Deutscher Wetterdienst
HARMN-5 ცენტრალური ევროპა 5.0 km 48 სთ 13:21 UTC KNMI
GFS-40 Global 40.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 06:48 UTC NOAA NCEP
NAM-12 ჩრდილოეთ ამერიკა 12.0 km 84 სთ (@ 3hourly სთ) 05:09 UTC NOAA NCEP
NAM-5 ჩრდილოეთ ამერიკა 5.0 km 48 სთ 07:20 UTC NOAA NCEP
NAM-3 ჩრდილოეთ ამერიკა 3.0 km 60 სთ 05:54 UTC NOAA NCEP
HRRR-2 ჩრდილოეთ ამერიკა 3.0 km 17 სთ 15:28 UTC NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5.0 km 48 სთ 13:29 UTC NOAA NCEP
ARPEGE-40 Global 40.0 km 96 სთ (@ 3hourly სთ) 06:37 UTC METEO FRANCE
ARPEGE-11 ევროპა 11.0 km 96 სთ 06:04 UTC METEO FRANCE
AROME-2 საფრანგეთი 2.0 km 42 სთ 06:12 UTC METEO FRANCE
UKMO-10 Global 10.0 km 144 სთ (@ 3hourly სთ) 08:37 UTC UK MET OFFICE
GEM-15 Global 15.0 km 168 სთ (@ 3hourly სთ) 10:34 UTC Environment Canada
RDPS-2 ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 48 სთ 09:04 UTC Environment Canada
MSM-5 Japan 5.0 km 78 სთ 13:26 UTC Japan Meteorological Agency
UKMO-2 UK/France 2.0 km 120 სთ (@ 3hourly სთ) 08:38 UTC UK MET OFFICE
COSMO-5 ცენტრალური ევროპა 5.0 km 72 სთ 10:21 UTC AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2 Alps/Italy 2.0 km 48 სთ 10:35 UTC AM/ARPAE/ARPAP
NBM-2 ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 15:32 UTC NOAA NCEP
WRFAMS-7 სამხრეთ ამერიკა 7.0 km 168 სთ 23:25 UTC CPTEC/INPE
AIFS-25 Global 25.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 10:14 UTC ECMWF
CAMS-10 ევროპა 10.0 km 96 სთ 12:02 UTC ECMWF Copernicus
CAMS-40 Global 40.0 km 120 სთ (@ 3hourly სთ) 12:11 UTC ECMWF Copernicus
WW3-25 Global 25.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 09:14 UTC NOAA NCEP
WW3-4 Baltic/Arctic 4.0 km 72 სთ 11:45 UTC MET Norway
GWAM-25 Global 25.0 km 174 სთ (@ 3hourly სთ) > 24h DWD
EWAM-5 ევროპა 5.0 km 78 სთ 06:43 UTC DWD
MFWAM-8 Global 8.0 km 228 სთ (@ 3hourly სთ) 11:44 UTC Copernicus / MeteoFrance
MEDWAM-4 Mediterranean 4.0 km 204 სთ 08:32 UTC Copernicus
IBIWAM-5 Iberian Biscay Irish 5.0 km 216 სთ 16:12 UTC Copernicus
BALWAM-2 Baltic 2.0 km 144 სთ 12:28 UTC Copernicus / FMI
RTOFS-9 Global 9.0 km 192 სთ (@ 3hourly სთ) 03:15 UTC NOAA NCEP

მსოფლიო დაფარვა

meteoblue domain overview meteoblue-ს ამინდის მოდელები ფარავს ყველაზე დასახლებულ ადგილებს მაღალი გარჩევადობით (3-10კმ) და მსოფლიოს მასშტაბით ზომიერი (30 კმ) რეზოლუციით. გვერდით მოცემული რუკა აჩვენებს NMM მოდელებს წითელ ხოლო NEMS მოდელებს, როგორც შავი ოთხკუთხედი ფორმის სახით. ერთი კონკრეტული ადგილის პროგნოზისთვის, სხვადასხვა ამინდის მოდელები, სტატისტიკური ანალიზი, კომპიუტერული კალკულაციები, სარადარო და სატელიტური ტელემეტრიები განიხილება და ეს ყველაფერი ერთად წარმოქმნის ყველაზე ზუსტ ამინდის პროგნოზს დედამიწის ნებისმიერ წერტილში.

თავში დაბრუნება
×
გამარჯობა,
როგორც ჩანს, რეკლამის ბლოკერს იყენებთ.

რეკლამა აუცილებელია ჩვენი უფასო ვებსაიტის უნიკალური დეტალებითა და სიზუსტით შესანარჩუნებლად.

გთხოვთ თეთრი სია www.meteoblue.com თქვენს რეკლამის ბლოკერზე ან განიხილოთ ჩვენი ერთ-ერთი პროდუქტის შეძენა:

უკვე გაქვთ გამოწერა?
შემდეგ გთხოვთ შედით სისტემაში.