შეადარეთ ჩვენი პროგნოზები ბოლო დღეების დაკვირვების მონაცემებთან ჩვენი მოკლევადიანი ვერიფიკაციით სიეტლი-თვის.

ამინდის მოდელების შედარება სიეტლი-თვის

ლურჯი ხაზები შეესაბამება პროგნოზებს გამოთვლილს სხვადასხვა მაღალი-რეზოლუციის ამინდის მოდელების მიერ. ასევე, ნაჩვენებია ტრადიციული ანსამბლის პროგნოზის წევრები, სადაც იგივე ამინდის მოდელი (GFS) გაშვებულია რამოდენიმეჯერ ოდნავ განსხვავებული საწყისი პირობებით, რათა ასახოს გაურკვევლობები პროგნოზის მოდელის წარმოებისათვის საჭირო დაკვირვებებში. GFS წევრები შემცირდნენ და გადახრა შესწორდა ადგილობრივ ამინდთან სესაბამისობაში, მონაცემები მაღალი რეზოლუციის მოდელებიდან ხელუხლებელია.

  • ზედა დიაგრამაზე, სიეტლი-ის ტემპერატურის პროგნოზი ნაჩვენებია ღია ლურჯის გამოყენებით სხვადასხვა მაღალი გარჩევადობის მოდელებისთვის და მეწამულის გამოყენებით GFS ანსამბლის წევრებისთვის. შავი ხაზი წარმოადგენს საუკეთესო ტემპერატურულ პროგნოზს, როგორც ეს ნაჩვენებია ჩვენს საწყის გვერდზე. წყვეტილი ხაზები აჩვენებს GFS და ECMWF ანსამბლის საშუალო ტემპერატურას.
  • მე-2 გრაფიკი აჩვენებს ნალექების დაგროვების პროგნოზს, ეს არის მთლიანი რაოდენობა, რომელიც მოდის დღეიდან დროის ღერძზე ნაჩვენები თარიღამდე. ლურჯი ზოლები აჩვენებს ნალექების საათობრივ ჯამს.
  • მესამე გრაფაში მოცემულია პროგნოზი ღრუბლების საფარის პროცენტული მაჩვენებლის შესახებ სადაც, ღია ცისფერი ფერი გამოიყენება მაღალი რეზოლუციის ამინდის მოდელების, ხოლო მწვანე - GFS ანსამბლის წევრებისთვის.
  • მეოთხე გრაფა მიუთითებს ამინდის პროგნოზს, როგორც გამოთვლილია მაღალი რეზოლუციის მოდელებისა (ღია ცისფერი) და ანსამბლის ორგნოზის მიერ (მწვანე). ასევე, ნაჩვენებია ყოველდღიური ქარის მიმართულების შეჯამება ქარის ვარდის ფორმით. უფრო დიდი სეგმენტები მიუთითებენ, რომ ქარის მიმართულება უფრო სავარაუდო და ხშირია მთელი დღის განმავლობაში, ვიდრე მიმართულებების უფრო პატარა სეგმენტით. თუ თქვენ გაქვთ თანაბარი ზომის ბევრი სეგმენტი, ასეთ შემთხვევაში ქარის მიმართულების პროგნოზირება ძალზე არასაიმედოა. თუ არსებობს ორი განსაკუთრრებულად დაპირისპირებული მიმართულება, ეს ხშირად მითითებს თერმული ქარის ცირკულაციაზე, სადაც ქარი დღის განმავლობაში უბერავს სხვადასხვა მიმართულებიდან ვიდრე ღამით.

რატომ ვაჩვენებთ ტრადიციული ანსამბლის პროგნოზსა და მულტი მოდელის პროგნოზს ერთდროულად?

ტრადიციული ანსამბლი (მაგ. GFS), გამოთვლილი იმავე პროგნოზის მოდელით, ხშირად ვერ აფასებს მერყეობას ამინდში პირველი 3-5 დღის განმავლობაში ამდენად, პროგნოზის სიზუსტე გადაჭარბებულია. უფრო მეტიც, ტრადიციული ანსამბლის მოდელი მუსაობს გაცილებით დაბალ რეზოლუციაზე, რითაც უგულებელყოფს ზოგიერთ ადგილობრივ ამინდის მოვლენას, რომლებიც შეიძლება დანახული იქნას მაღალი რეზოლუციის მოდელებში. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ტრადიციული ანსამბლის ყველა წევრს აქვს ალბათობა რომ იყვნენ სწორი (წინასწარ შეუძლებელია იმის თქმა, რომელი იქნება უკეთესი). ეს ეწინააღმდეგება მაღალი ხარისხის მოდელებს, რომლებშიც ზოგიერთი უფრო უკეთეს პროგნოზს აკეთებს ვიდრე სხვები, ლოკაციისა და ამინდის პირობების გათვალისწინებით.


ამინდის მოდელები

ამინდი მოდელები ფიზიკური პროცესების სიმულაციას აკეთებენ. ამინდის მოდელი ყოფს მსოფლიოს ან რეგიონს პატარა "ქსელის უჯრად". თითოეული უჯრა დაახლოებით 4 კმ დან 40 კმ-ის ფართობისაა და 100 მეტრიდან 2 კმ-მდე სიმაღლის. ჩვენი მოდელები ფარავს 60 ატმოსფერულ ფენას და ღრმად აღწევს სტრატოსფეროში at 10-25 hPa-ს დონეზე (60 კმ სიმაღლეზე). ამინდი გამოითვლება იმ კომპლექსური მათემატიკური განტოლებების მეშვეობით რომლებიც ქსელის უჯრებიდან გამომდინარეობს და მოიცავს ისეთ კომპონენტებს როგორებიცაა ტემპერატურა, ქარის სიჩქარე და ღრუბლების ოდენობა. მოცემულ ყველა კომპონენტზე ინფორმაცია ახლდება წამიერად.

meteoblue ამუშავებს დიდი რაოდენობით ამინდის მოდელს და აერთიანებს მონაცემებს სხვადასხვა წყაროდან. ყველა meteoblue-ს მოდელი გამოთვლილია დღეში ორჯერ High Performance Cluster-ის მეშვეობით.

მოდელი რეგიონი რეზოლუცია ბოლო განახლება წყარო

NEMS მოდელის ოჯახი: გაუმჯობესებული NMM-ის მემკვიდრე (რომელიც 2013 წლიდან ოპერირებს). NEMS არის მრავალ მასშტაბური მოდელი რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ღრუბლის განვითარებისა და ნალექის პროგნოზს.

NEMS-4 ცენტრალური ევროპა 4.0 km 72 სთ 00:14 UTC meteoblue
NEMS-12 ევროპა 12.0 km 180 სთ 01:09 UTC meteoblue
NEMS-30 Global 30.0 km 180 სთ 00:03 UTC meteoblue
NEMS-8 ახალი ზელანდია 8.0 km 180 სთ 00:42 UTC meteoblue
NEMS-10 ინდოეთი 10.0 km 180 სთ 01:29 UTC meteoblue
NEMS-8 იაპონია აღმოსავლეთ აზია 8.0 km 180 სთ 00:23 UTC meteoblue
NEMS-12 ცენტრალური ამერიკა 12.0 km 180 სთ 03:23 UTC meteoblue
NEMS-10 სამხრეთ აფრიკა 10.0 km 180 სთ 02:15 UTC meteoblue
NEMS2-12 ევროპა 12.0 km 168 სთ 03:47 UTC meteoblue
NEMS2-30 Global 30.0 km 168 სთ 16:49 UTC meteoblue
NEMS-10 სამხრეთ ამერიკა 10.0 km 180 სთ 03:31 UTC meteoblue

NMM მოდელის ოჯახი: პირველი ამინდის მოდელი meteoblue-გან (ოპერირებს 2007 წლიდან). NMM წარმოადგენს რეგიონალურ ამინდის მოდელი და ის ოპტიმიზირებულია რთული რელიეფისთვის.

NMM-4 ცენტრალური ევროპა 4.0 km 72 სთ 22:41 UTC meteoblue
NMM-12 ევროპა 12.0 km 180 სთ 00:05 UTC meteoblue
NMM-18 სამხრეთ აფრიკა 18.0 km 180 სთ 00:35 UTC meteoblue
NMM-18 სამხრეთ ამერიკა 18.0 km 180 სთ 02:15 UTC meteoblue
NMM-18 სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია 18.0 km 180 სთ 01:08 UTC meteoblue

მესამე მხარის დომეინები: ისე როგორც მოცემულია ყველა სხვა ვებ-გვერდებზე

IFSENS-40 Global 30.0 km 360 სთ (@ 3hourly სთ) 02:36 UTC ECMWF
GFSENS-40 Global 40.0 km 384 სთ (@ 3hourly სთ) 01:14 UTC NOAA NCEP
GFS-25 Global 22.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 21:32 UTC NOAA NCEP
GFS-12 Global 12.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 21:53 UTC NOAA NCEP
IFS-20 Global 20.0 km 144 სთ (@ 3hourly სთ) 02:15 UTC ECMWF
ICON-12 Global 13.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 22:36 UTC Deutscher Wetterdienst
ICON-7 ევროპა 7.0 km 120 სთ (@ 3hourly სთ) 21:24 UTC Deutscher Wetterdienst
ICOND-2 Germany and Alps 2.0 km 48 სთ 01:16 UTC Deutscher Wetterdienst
HARMN-5 ცენტრალური ევროპა 5.0 km 48 სთ 22:21 UTC KNMI
GFS-40 Global 40.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 21:49 UTC NOAA NCEP
NAM-12 ჩრდილოეთ ამერიკა 12.0 km 84 სთ (@ 3hourly სთ) 20:10 UTC NOAA NCEP
NAM-5 ჩრდილოეთ ამერიკა 5.0 km 48 სთ 22:22 UTC NOAA NCEP
NAM-3 ჩრდილოეთ ამერიკა 3.0 km 60 სთ 20:58 UTC NOAA NCEP
HRRR-2 ჩრდილოეთ ამერიკა 3.0 km 17 სთ 02:29 UTC NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5.0 km 48 სთ 16:30 UTC NOAA NCEP
ARPEGE-40 Global 40.0 km 96 სთ (@ 3hourly სთ) 21:32 UTC METEO FRANCE
ARPEGE-11 ევროპა 11.0 km 96 სთ 21:05 UTC METEO FRANCE
AROME-2 საფრანგეთი 2.0 km 42 სთ 21:12 UTC METEO FRANCE
UKMO-10 Global 10.0 km 144 სთ (@ 3hourly სთ) 23:35 UTC UK MET OFFICE
GEM-15 Global 15.0 km 168 სთ (@ 3hourly სთ) 01:38 UTC Environment Canada
RDPS-2 ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 48 სთ 00:00 UTC Environment Canada
MSM-5 Japan 5.0 km 78 სთ 16:26 UTC Japan Meteorological Agency
UKMO-2 UK/France 2.0 km 120 სთ (@ 3hourly სთ) 23:38 UTC UK MET OFFICE
COSMO-5 ცენტრალური ევროპა 5.0 km 72 სთ 01:21 UTC AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2 Alps/Italy 2.0 km 48 სთ 01:35 UTC AM/ARPAE/ARPAP
NBM-2 ჩრდილოეთ ამერიკა 2.5 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 00:30 UTC NOAA NCEP
WRFAMS-7 სამხრეთ ამერიკა 7.0 km 168 სთ 02:21 UTC CPTEC/INPE
AIFS-25 Global 25.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 01:14 UTC ECMWF
CAMS-10 ევროპა 10.0 km 96 სთ 03:02 UTC ECMWF Copernicus
CAMS-40 Global 40.0 km 120 სთ (@ 3hourly სთ) 03:09 UTC ECMWF Copernicus
WW3-25 Global 25.0 km 180 სთ (@ 3hourly სთ) 00:14 UTC NOAA NCEP
WW3-4 Baltic/Arctic 4.0 km 72 სთ 03:16 UTC MET Norway
GWAM-25 Global 25.0 km 174 სთ (@ 3hourly სთ) > 24h DWD
EWAM-5 ევროპა 5.0 km 78 სთ 21:43 UTC DWD
MFWAM-8 Global 8.0 km 228 სთ (@ 3hourly სთ) 14:44 UTC Copernicus / MeteoFrance
MEDWAM-4 Mediterranean 4.0 km 204 სთ 23:32 UTC Copernicus
IBIWAM-5 Iberian Biscay Irish 5.0 km 216 სთ 20:11 UTC Copernicus
BALWAM-2 Baltic 2.0 km 144 სთ 03:28 UTC Copernicus / FMI
RTOFS-9 Global 9.0 km 192 სთ (@ 3hourly სთ) 18:14 UTC NOAA NCEP

მსოფლიო დაფარვა

meteoblue domain overview meteoblue-ს ამინდის მოდელები ფარავს ყველაზე დასახლებულ ადგილებს მაღალი გარჩევადობით (3-10კმ) და მსოფლიოს მასშტაბით ზომიერი (30 კმ) რეზოლუციით. გვერდით მოცემული რუკა აჩვენებს NMM მოდელებს წითელ ხოლო NEMS მოდელებს, როგორც შავი ოთხკუთხედი ფორმის სახით. ერთი კონკრეტული ადგილის პროგნოზისთვის, სხვადასხვა ამინდის მოდელები, სტატისტიკური ანალიზი, კომპიუტერული კალკულაციები, სარადარო და სატელიტური ტელემეტრიები განიხილება და ეს ყველაფერი ერთად წარმოქმნის ყველაზე ზუსტ ამინდის პროგნოზს დედამიწის ნებისმიერ წერტილში.

თავში დაბრუნება