სეზონური ამინდის პროგნოზი Indian River რეგიონისთვის, ზედა პანელში აჩვენებს თვის საშუალო ტემპერატურასა და ნალექების ანომალიებს მომდევნო 6 თვისთვის. პროგნოზი შეეხება 100 კმ ან 100 კილომეტრზე მეტი რადიუსის მქონე ტერიტორიას.

სეზონური პროგნოზი უზრუნველყოფს კლიმატურ მახასიათებლებს ისეთებს, როგორიც არის საშუალო მაჩვენებლები და ანომალიები მთელი თვისთვის. ანომალიები წარმოადგენენ გადახრებს საშუალო კლიმატური მნიშვნელობისგან. ამდენად, ნეგატიური ტემპერატურა და ანომალიური ნალექი მიანიშნებს საშუალო პირობებზე მეტ სიცივესა და სიმშრალეზე. კლიმატური ინფორმაცია იძლევა გაფართოებული პროგნოზის შესახებ მცირე დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას. ვივარაუდოთ თვე მცირე პოზიტიური ანომალიით +1 გრადუსი. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამ თვის ყველა საათი 1 გრადუსით უფრო თბილია. უფრო რეალისტური სცენარია, რომ ზოგიერთი დღე არის საშუალოზე გაცოლებით უფრო თბილი მაშინ, როცა დანარჩენი დღეები საშუალოდ თბილია. რაც მთავარია, შესაძლოა აგრეთვე იყოს ისეთი დღეები, რომლებიც უფრო ცივია ან მნიშვნელოვნად ცივია საშუალო მაჩვენებელზე, ასე რომ, დადებითი ანომალია სრულებით არ არის იმის გარანტია, რომ მაგალითისთვის, არ იყოს ყინვა.

სეზონური ამინდის პროგნოზი კონკრეტული დღისთვის ტექნიკურად შეუძლებელია: სტატისტიკურად ეს უფრო არასანდოა, ვიდრე კლიმატური საშუალო მაჩვენებელი. ამის მიზეზია ის, რომ ყოველდღიური ამინდი დამოკიდებულია დიდ რყევებზე, რომლებზე გავლენასაც მეზო და მიკრო მასშტაბური მოვლენები ახდენენ და მათი წარმოშობის ფაქტორები არასაკმარისად იზომება ამიტომ, ყოველდღიური ამინდის პროგნოზები სტატისტიკურად უფრო არასანდო ხდება, ვიდრე 10-14 დღის წინასწარი საშუალო კლიმატური მაჩვენებელი. თქვენ ალბათ შეამჩნევდით 10 დღის ამინდის პროგნოზისარასაიმედოობასა და რამოდენიმე თვის პროგნოზის წინასწარ განსაზღვრის სირთულეს.

რადგან სეზონური პროგნოზები შეიძლება მეტ-ნაკლებად საიმედო იყოს, ჩვენ გთავაზობთ რამდენიმე ასეული პროგნოზის შედეგებს ტენდენციის უკეთ შესაფასებლად. ჩვენ ვაერთიანებთ სეზონურ პროგნოზებს, რომლებიც გამოთვლილია მსოფლიოს მთავარი ცენტრებისა და ინსტიტუტების მიერ როგორც Super-Ensemble (ENSEMBLE), რაც უფრო სწორია, ვიდრე ერთი დაწესებულების პროგნოზი. თუ ხედავთ, რომ სხვადასხვა მოდელის პროგნოზები ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, მაშინ ამ პერიოდის სეზონის პროგნოზირების იმედი ძალიან მცირეა. არსებობს რამდენიმე რეგიონი და სიტუაცია, სადაც სეზონური პროგნოზები შეიძლება საკმაოდ ზუსტი იყოს. ყველაზე ცნობილი მაგალითებია El Niño და La Niña სიტუაციები.

აქ წარმოდგენილი სხვადასხვა მოდელების გამოთვლა ხდება: საშუალო დიაპაზონის ამინდის პროგნოზის ევროპული ცენტრის (ECMWF), გარემოს პროგნოზირების ეროვნული ცენტრის (NCEP / NOAA), გერმანიის ამინდის სამსახურის (DWD), UK-მეტ.ოფისის (UKMO), მეტეოსაფრანგეთის (METEOFR), იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტო (JMA) და კლიმატის ცვლილების ევრო-ხმელთაშუაზღვის ცენტრის (CMCC) მიერ. სააგენტოები/ცენტრები ანახლებენ თავიანთ პროგნოზებს თვეში ერთხელ, მაგრამ ამას ყველა ერთდროულად არ აკეთებს. ამიტომ დიაგრამაზე მითითებულია თითოეული ცენტრის პროგნოზირება. ანსამბლს ვანგარიშობთ, როდესაც რომელიმე ცენტრი განაახლებს პროგნოზს.

თავში დაბრუნება