შაბ კვი შაბ კვი
4-1 4-2 4-8 4-9
12° 12° 12° 13° 14° 12° 11° 10° 11° 12° 11° 11° 12°
პროგნოზირებადობა
80% 80% 50% 50% 40% 30% 35% 30% 30% 35% 30% 25% 15% 20%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
40% 0% 40% 30% 30% 35% 20% 25% 20% 20% 25% 25% 35% 40%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას 51.82°ჩრ. 39.23°აღმ. () ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება