შაბ კვი შაბ კვი
2-4 2-5 2-11 2-12
-1° -2° -3° -3° -2° -2° -1°
-2° -2° -2° -1° -5° -7° -8° -9° -8° -8° -7° -6° -5°
პროგნოზირებადობა
75% 70% 75% 55% 35% 45% 55% 50% 50% 50% 45% 40% 30% 20%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
25% 25% 10% 30% 55% 25% 15% 5% 10% 5% 10% 10% 20% 30%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Hinteri Egg (Kanton Basel-Landschaft, შვეიცარია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება