25 °C
28 km/u
3-12
(°C)
25°
25°
25°
24°
22°
20°
18°
(°C)
24°
23°
22°
21°
19°
18°
16°
NW
NW
NW
NW
NW
NNW
NNW
(km/u)
20-35
20-36
20-36
20-35
17-32
12-24
10-21
(mm)
0
0
0
2
0
0
0
(%)
10
19
29
34
30
30
21

Huidige satellietbeelden voor Vereeniging, Zuid-Afrika

  • Neerslag:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

De locatiemarkering is geplaatst op Vereeniging.

Deze animatie toont de bewolking zoals deze wordt gezien door een satelliet. Hoge wolken en verticaal ontwikkelde wolken worden getoond in het wit, lage wolken en mist in het grijs. Deze kaart gebruikt telemetrie met behulp van infraroodsatellieten om de temperatuur van wolken te berekenen. Lage wolken en mist zijn lastig te onderscheiden van bodemtemperatuur en kunnen daardoor onnauwkeurig zijn.
Neerslag wordt geschat door middel van radar en satellieten. Tijdens de nacht zijn de schattingen van satellieten minder nauwkeurig dan overdag. Oranje kruizen geven plaatsten aan waar bliksem werd waargenomen (boven Europa).
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. Bliksemgegevens verstrekt door nowcast.